Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii: Henkilöstön hyvinvointi uudistuksen keskiöön

Ajankohtaista

Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii, että tulevat aluevaltuustot määrittävät selkeät tavoitteet henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi, joita alueiden toimiva johto toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa. Sote-uudistuksen läpivieminen, toimivat palvelut ja ihmisille annettu hoitolupaus eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Hyvinvoiva henkilöstö on kaiken edellytys.

Keskeisiä keinoja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi ovat riittävien resurssien varmistaminen, johtamisjärjestelmän toimivuus ja lähiesimiehen tuen takaaminen, mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omaan työhönsä paikallisesti sekä turhien hierarkioiden vähentäminen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että sote-alan ammattilaiset voivat keskittyä hoitotyöhön. Päällekkäisiä tietojärjestelmiä tulee karsia sekä pyrkiä perusteettomien palkkaerojen poistamiseen osana palkkojen harmonisointia.

Sote-alan henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut myös merkittävä. Alan henkilökunta on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä. Uudenmaan Sosialidemokraateille henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja me lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana ja sen jälkeen.