Keski-Uudenmaan vaaliohjelma

Kuva Tiina Salminen 2019

KESKI-UUSIMAA ALUEVAALIT 2022 – MISTÄ NIISSÄ ON KYSYMYS?  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa kuntien yhdessä perustaman Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen jo rakentaman työn pohjalta. Meidän ei tarvitse täällä aloittaa alusta, vaan voimme keskittyä yhdessä parantamaan ja kehittämään toimintaa. Osaava henkilöstö on tärkein resurssimme ja lasten ja nuorten hyvinvointi on perustamme.  

Palvelut läheltä ja riittävinä

Meidän hyvinvointialueella pääsen hoidon ja palvelutarpeen arviointiin viiveettä olipa kyse fyysisestä vaivasta tai mielenhyvinvoinnista. Hoidon tarpeeni arvioidaan samana päivänä, kun otan yhteyttä ja kiireettömään hoitoon pääsen viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Hoito- ja kuntoutuspolku toteutuu tarpeideni mukaan joustavasti.

Palvelupisteet sijaitsevat helppojen kulkuyhteyksien päässä. Soveltuvia erikoissairaanhoidon palveluja on saatavilla hyvinvointialueen palvelupisteissä, liikkuvina palveluina ja ihmisen arkiympäristöön tuotuina, kuten päivähoitoon, kouluun tai kotiin esimerkiksi kotisairaalana. 

Osaava henkilöstö ja hyvä johtaminen

Voin työskennellä hyvän johdon ja tiimin kanssa. Kehitämme työtä yhdessä. Minua kuunnellaan ja voin vaikuttaa palvelujen ja työskentelymme parantamiseen. Työmääräni on kohtuullinen. Työnantaja tukee hyvinvointiani ja jaksamistani sekä maksaa tehtävän ja osaamiseni mukaista palkkaa. 

Palkkojen harmonisointi toteutuu oikeudenmukaisesti ja siihen on varattu riittävät määrärahat. Henkilöstö on mukana hyvinvointialueen päätöksenteossa. Kannan oman vastuuni meidän yhteisestä työstä, josta voin olla ylpeä.

Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa

Saan yhteyden vaivattomasti terveydenhuollon hoitovastaavaan tai sosiaalipalvelujen omatyöntekijääni, ja siten kuin minulle on mahdollista – puhelimella, asioimalla toimipisteessä, nettipalveluna. Hoito ja palvelut suunnitellaan kanssani. 

Voin myös valita halutessani sähköisen tai etäpalvelun, ja niiden käyttämiseen saan neuvoja ja tukea. Saan tukea arkeni sujumiseen. Kotihoito ja -hoiva sekä omaishoito toteutuvat tarpeideni mukaan. Tiedän, että omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista meillä tuetaan. 

Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 

Palvelujen verkostossamme julkiset, yksityiset ja yhteisöjen tuottamat palvelut toimivat minun hyväkseni. Toiminnan laatu, oikea-aikaisuus ja riittävyys syntyvät kumppanuudella. Jokaista toimijaa tarvitaan ja arvostetaan. Erityisesti nuorten nuorisoasemalta saatavan avun tärkeys kuin perheiden tukipalvelujen toteutuminen on nostettava tavoitteiden eturiviin.

Hyvinvointialueella edistetään asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä toimivilla  ja ongelmia ennalta ehkäisevillä palveluilla yhdessä kumppaneiden ja kuntien kanssa. Palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavissa. Vaikka puhutaan ns. matalan kynnyksen palveluista, palveluun pääsyn kriteerit eivät saa estää palvelua ja varhaista tukea. Tieto toiminnan vaikuttavuudesta ja kokemukset palvelusta ohjaavat toiminnan kehittämistä. 

Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa on viiveetöntä

Pelastuspalvelut nimensä mukaisesti pelastavat: onnettomuustilanteissa pelastusyksikkö pääsee paikalle viiveettä. Turvallista arkea rakennamme yhteistyössä ammattilaisten, sopimuspalokuntien ja ensihuollon toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Pelastustoimen rooli onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja poikkeusoloihin varautumisessa on merkittävä.

Asukkaat ovat ohjaksissa

Hyvinvointialueen asukkaana pääsen mukaan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Saan tietoa ja voin osallistua kykyjeni mukaan. Koen, että tulen kuulluksi ja ajatukseni ja ideani otetaan huomioon. Hyvinvointialue aidosti edistää erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston osaaminen ja toiminta ovat luonteva osa hyvinvointialueen toimintaa ja yhteistä kehittämistä. 

Osallisuus on hyvinvointialueen yhteisömme perusarvo.

Vaalien aikataulu

Vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022, ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022

Aluevaalien yhteiset tavoitteet SDP Keu-hyvinvointialue

Ikäihmiset

Lapsiperheet

Työikäiset

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Palvelujen laatu ja saatavuus

Pelastustoimi ja turvallisuus

Henkilöstö

Talous

Hyvinvointialueen päätöksenteko ja osallisuus (demokratia, avoimuus, yhteistyö kuntien kanssa ns. yhdyspinnat, joiden toimivuus viime kädessä vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä turvallisuuteen)

Keski-Uusimaa alueen valmistelutilanne löytyy:

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/keski-uudenmaan-hyvinvointialue/