Hyvinvointialueet

Tammikuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa valitut päättäjät luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueille. Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluiden sijainnista, palveluiden sisällöistä kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudesta.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.

Kenellä on vastuu palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueilla?

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.’

Uudellamaalla on neljä hyvinvointialuetta

  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan ja Pornaisten kunnista.
  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista.