Aluevaaliohjelmat

SDP julkaisi Aluevaaliohjelmansa 21.11.2021

Sosialidemokraatit toimivat jokaisella hyvinvointialueella sen puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat. Me haluamme, että suomalaiset ovat yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin.

1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja yhteensovittaminen paranevat. Asiakasmaksut eivät nouse ja pidemmällä aikavälillä perusterveydenhuollon asiakasmaksuja lasketaan tai ne voidaan poistaa.

2. Oikea-aikainen hoitoon pääsy turvataan hoitotakuulla, joka kattaa niin perusterveydenhuollon, mielenterveyspalvelut
kuin suunterveydenhuollon.

3. Henkilöstön asema ja hyvinvointi turvataan. Johtamisen kehittäminen, työolojen parantaminen, henkilöstöpulaan vastaaminen ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien
parantaminen on asetettava etusijalle kaikilla hyvinvointialueilla.

4. SDP turvaa hyvän vanhustenhuollon riittävällä henkilöstömitoituksella, osaamisella ja tehtävärakenteilla.
Riittävä henkilöstömitoitus on turvattava paitsi hoivayksiköissä myös kotihoidossa.

5. Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta parannetaan. Lastensuojelun pirstoutuminen torjutaan rakentamalla
vahvoja palvelukokonaisuuksia.

6. Hyvinvointialueiden palveluita on kehitettävä käyttäjälähtöisesti ja käyttäjiä kuullen. Laatua mitataan
myös käyttäjäkokemuksen perusteella.

7. Digitalisaatiota ja teknologian käyttöönottoa on edistettävä siten, että palveluiden laatu, käytettävyys ja esteettömyys

Täältä löydät SDP_Aluevaaliohjelman (PDF) kokonaisuudessaan.

Aluevaaliohjelma teemoittain

Hyvinvoinnin seuraava askel
Vahvat hyvinvointialueet turvaavat palvelut
Pelastustoimen uudistuksella turvataan hyvä palvelu koko maassa
Hoitoa on saatava aina tarvittaessa
Palveluiden on vastattava ihmisten tarpeisiin kaikissa elämänvaiheissa
Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palveluiden laadun
Huolehditaan hyvinvoinnista kokonaisuutena
Parannetaan palveluja teknologian ja digitalisaation avulla
SDP haluaa Suomen jokaisella hyvinvointialueella