Yleistä

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.6.-5.6.2021. Kuntavaaleissa äänestetään kotikuntiemme tulevaisuudesta. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.

SDP:n kuntavaaliohjelmaan voit tutustua täältä.

Henkilö on vaalikelpoisuus kunnassa määräytyy lähtökohtaisesti samassa aikataulussa kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.

Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet Word- ja PDF-muodossa.

Äänestäminen kuntavaaleissa

 • Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
 • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
 • Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
 • Äänioikeutettuja ovat myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.
 • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan kortissa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja.
 • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
 • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä esimerkiksi äänestäessä ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
 • Jos asut pysyvästi  ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen.

Darin-/farsinkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Somalinkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Venäjänkieliset ohjeet äänestää löydät täältä.

Kuntavaalien tärkeät päivämäärät

 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021 alkaen.