SDP:ltä esitys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuspaikoille: Guzenina valtuuston puheenjohtajistoon ja Räsänen hallituksen varapuheenjohtajaksi

SDP on nimennyt ehdokkaansa tuleviin luottamustehtäviin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Puolueen edustajina hyvinvointialueen organisaatiossa tulee toimimaan luottamushenkilöitä kaikista Länsi-Uudenmaan kunnista ja myös pienille kunnille esitetään merkittäviä luottamustoimia. SDP on jakanut valtaosan luottamuspaikoista niin, että paikan haltija vaihtuu kesken kauden. Kaikki SDP:n esitykset luottamuspaikkoihin löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

SDP:n äänikuningatarta, kansanedustaja Maria Guzeninaa esitetään aluevaltuuston puheenjohtajistoon alkukaudeksi, jonka jälkeen Guzeninan esitetään siirtyvän aluehallituksen varapuheenjohtajaksi vuoden 2023 syksyllä.

”Haluan olla vaikuttamassa koko oman ja puolueen saaman luottamuksen voimalla. Nyt on tärkeää rakentaa yhteistyöstä yli puoluerajojen. Tässä rakennetaan historiallista uudistusta, jonka onnistumisesta riippuu koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus”, sanoo Guzenina.

Aluevaltuuston varapuheenjohtajuus ja aluehallituksen varapuheenjohtajuus ovat tärkeimmät mahdolliset paikat SDP:n vaalituloksen perusteella. Varapuheenjohtajaksi hallituskauden alkupuoliskolle SDP esittää valtuustoryhmän puheenjohtajaa, entistä kansanedustajaa Joona Räsästä Lohjalta.

”SDP menestyi aluevaaleissa hyvin ja saimme vahvan mandaatin toimia alueen asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Joukossamme on poikkeuksellisen laaja edustus alan ammattilaisia ja kauden jakaminen mahdollistaa luottamustoimen mahdollisimman monelle sote-alan asiantuntijallemme”, sanoo Räsänen.

Tulevassa aluehallituksessa SDP:llä on varapuheenjohtajan lisäksi kaksi paikkaa. Espoolaista kunnallispolitiikan kokenutta vaikuttajaa Liisa Kivekästä esitetään jäseneksi siihen asti, kunnes Guzenina siirtyy aluehallitukseen. Toisen paikan jakavat kaksi terveydenhuollon ammattilaista: Petra Baarman Raaseporista ja Johanna Värmälä Espoosta. Varajäseninä hallituksessa toimivat koko kauden espoolaiset Juri Aaltonen (OTL) ja Helena Marttila, joka on aluevaltuuston ainoa sosiaalityöntekijävaltuutettu.

Yksilöasioiden jaoston puheenjohtajan kausi esitetään jaettavaksi kahden espoolaisen terveydenhuollon ammattilaisen Taru Salovaaran ja Liisa Kivekkään kesken. SDP:llä on puheenjohtajuus myös tulevaisuus- ja kehittämislautakunnassa, jonne jaetulle paikalle esitetään kätilö Eeva Hiilaa Vihdistä ja psykologi Maaret Lainetta Lohjalta. Lautakunnan jäseneksi esitetään jaetulle paikalle fysioterapeutti Elina Lehtosta Espoosta ja sairaanhoitaja Mervi Lahtista Siuntiosta.

Palvelu- ja resurssilautakunnan jäseniksi esitetään kahta työelämäkysymysten edunvalvojaa, kirkkonummelaista Sini Felipeä ja espoolaista Juri Aaltosta, sekä heidän kanssaan paikkaa jakamaan espoolaista sairaanhoitaja Aino Lainetta ja kirkkonummelaista sosiaalialan yrittäjä Ari Harista. Kansalliskielilautakunnan jäseniksi SDP esittää Viveca Lahtea Kirkkonummelta, John Liljelundia (Espoo) ja Heidi Åkerfeltiä Raaseporista.

”SDP:n luottamushenkilöt lähtevät motivoituneina työskentelemään koko Länsi-Uudenmaan alueen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin eteen yhteistyössä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Tavoitteenamme on varmistaa, että saavutamme alueellamme sote-uudistukselle asetetut tavoitteet. Keskeisiä keinoja tässä työssä ovat varhaisen puuttumisen korostaminen, peruspalveluiden vahvistaminen, henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja uusien toimintatapojen rohkea hyödyntäminen”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Joona Räsänen.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti luottamushenkilöorganisaatiosta ja nimityksistä ensimmäisessä kokouksessaan 7.3.2022.

Kaikki luottamustehtäviin esitettävät:

Valtuuston puheenjohtajisto

3. varapuheenjohtaja: Maria Guzenina (1. puolikas, kausi jaettu kokoomuksen kanssa)

Aluehallitus

1. varapuheenjohtaja: Joona Räsänen (1. puolikas), Maria Guzenina

Jäsenet: Liisa Kivekäs (1. puolikas), Petra Baarman (1. puolikas), Johanna Värmälä (jälkimmäinen puolikas)

Varajäsenet: Helena Marttila, Juri Aaltonen, Johanna Värmälä (1. puolikas) / Petra Baarman

Yksilöasioiden jaosto

Puheenjohtaja: Taru Salovaara (1. puolikas) / Liisa Kivekäs

Jäsen: Mats Lagerstam (1. puolikas) / Marko Kivihalme

Varajäsen: Liisa Kivekäs (1. puolikas) / Taru Salovaara, Marko Kivihalme / Mats Lagerstam

Tarkastuslautakunta

Jäsen: Aulikki Pentikäinen (1. puolikas) / Aila Pääkkö

Varajäsen: Marianne Boström

Aluevaalilautakunta

Puheenjohtaja: Mika Hentunen

Kansalliskielilautakunta

Jäsen: Viveca Lahti, Heidi Åkerfelt, John Liljelund

Varajäsenet: Monica Fagerholm, Seppo Lintuluoto, Nina Wessberg

Palvelu- ja resurssilautakunta

Jäsen: Sini Felipe (1. puolikas) / Aino Laine; Juri Aaltonen (1. puolikas) / Ari Harinen

Varajäsen: Aino Laine (1. puolikas) / Niina Holmström, Jorma Nousiainen

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

Puheenjohtaja: Eeva Hiila (1. puolikas) / Maaret Laine

Jäsen: Elina Lehtonen (1. puolikas) / Mervi Lahtinen

Varajäsen: Leena Saari (1. puolikas) / Birgitta Kuosmanen, Anja Jaatinen (1. puolikas) / Minna Aitola

Valmius- ja turvallisuuslautakunta

Jäsen: Pentti Pulkkinen (1. puolikas) / Petri Kajander, Kristian Parviainen (1. puolikas) / Sami Laine,

Lauri Hietanen (1. puolikas) / Antti Vuolanne

Varajäsen: Jarmo Aho, Krister Lindström, Raimo Helén

Valtuustoryhmän puheenjohtajisto

Puheenjohtaja: Joona Räsänen

1. varapuheenjohtaja: Liisa Kivekäs

2. varapuheenjohtaja: Petra Baarman