Sosiaalista vastuuta kuntien asuntopolitiikkaan

Ajankohtaista 07:13

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokouksen julkilausuma:

Asumisen kalleus Uudellamaalla estää työn perässä muuttamista ja siten työllistämistä. Alueella syntyy taloudellista kasvua, jos seudulla lisätään voimakkaasti kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja tarjontaa.

Asumiskuluja on alennettava! Kuntien on oltava aktiivisia raakamaan hankinnassa, ja valtion maiden on oltava käytettävissä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Suurimpien kuntien tulee jatkaa vuokra-asuntojen omistajina. Pienempien kuntien on etsittävä keinoja, miten ne pystyvät turvaamaan vuokra-asuntojen tarjonnan.

Aluerakennetta ei tule jättää markkinavoimien armoille, vaan julkisen vallan on vaikutettava siihen. Yksittäisten alueiden sosiaalisen rakenteen muodostumisessa ja kielteisen eriytymisen estämisessä asuntokannalla on ratkaiseva rooli. Kuntien on harjoitettava sellaista kaavoituspolitiikka, joka ohjaa tasapainoisesti kaiken muotoista asumista.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen määrää on lisättävä. Kuntien on osoitettava riittävästi tontteja tarvittavaan rakentamiseen. Piirikokous pitää tärkeänä asuinalueiden elinvoimaisuutta.

Lisätietoja:
Esko Ranto, p. 050 537 8653, puheenjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.
Jenny Lindborg, p. 050 491 1401, toiminnanjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.