Seurakuntavaalit

14:05

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018

Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018

 

Äänioikeutettu on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18 vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu.

Valitsijayhdistysten on toimitettava ehdokaslistat viimeistään 17.9. klo 16.00 mennessä.

Puolueen seurakuntavaaliohjelma Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö

+ ketään ei jätetä yksin

+ kaikista pidetään huolta

+ kaikki ihmiset ovat samanarvoisia