Porvarihallitus hylännyt nuoret

Kannanotot

Uudenmaan Sosialidemokraatit pitää Vanhasen kakkoshallituksen työllisyystoimia täysin epäonnistuneina. Vanhasen hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, mutta lupaus näyttää kolme vuotta myöhemmin olevan saman suuruinen vähennys. Työministeri Anni Sinnemäki ei ole pystynyt huolehtimaan työllisyydestä. Hallitus ei ole puuttunut myöskään harmaantalouden torjuntaan riittävästi, vaan jopa heikentänyt valvontaedellytyksiä.

Nuorisotyöttömyys on kasvanut 2008 alkaneen talouskriisin aikana räjähdysmäisesti. Uudellamaalla joka viides työtön on alle 25-vuotias nuori. Nuoria työttömiä oli helmikuun lopussa yli 6000, heistä alle 20-vuotiaita yli 1000. Nuorisotyöttömyys on edelleen kasvanut 27 prosentilla vuoden takaisesta.

Hallituksen on otettava nuorisotyöttömyyden nujertamiseen kokonaisvaltainen ote. Nuoret tarvitsevat peruskoulutuksen aikana ja sen jälkeen joustavan opetuksen ohella, erityisopetusta, opintojen ohjausta, tehokasta terveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa.

Perusopetuksen päätyttyä nuorille on tarjottava riittävästi ammatillisen- ja lukiokoulutuksen aloituspaikkoja, kymppiluokkia ja ammattistartteja, etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa. Mikäli ketju koulun ja työelämän välillä katkeaa, on nuorelle oltava tarjolla sosiaali- ja nuorisotyön yhteistyötä sekä nuorten yhteiskuntatakuun tehostettuja palveluja ja toimenpiteitä. Yhteiskuntatakuu turvaisi kolme kuukautta työttömänä olleelle nuorelle työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan.

Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii oppisopimuskoulutuksen lisäämistä, valmentavaa ja ammatillista työvoimakoulutusta ja edelleen työvoimapoliittisten resurssien lisäämistä nuorisotyöttömyyden murtamiseksi. Hallituksen tulisi laajentaa nuorten yhteiskuntatakuujärjestelmä nykyisestä 25 ikävuodesta 30 ikävuoteen asti vastavalmistuneiden kohdalla. Piirijärjestö kannustaa kuntapäättäjiä omissa kunnissaan ottamaan käyttöön lisäkannustimia nuorten työllistämiseksi.

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokous vaatii, että hälyttävän korkean työttömyysasteen ohella julkiseen keskusteluun nostetaan myös nuorten työssä jaksaminen.
Suomalaisten työuran pidentämistä on liian usein pohdittu ikääntyvien työntekijöiden työstäpoistumisiän näkökulmasta. Nuorten työttömyys ja epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttaa paljon ennenaikaista eläköitymistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuonna 2007 lähes 30 000 henkilöä. Heistä kolmasosa siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle lähinnä mielenterveydellisistä syistä. Vuonna 2007 kaikista mielenterveyden häiriöiden vuoksi eläkkeelle siirtyneistä alle 30-vuotiaita oli liki 2000. Liian moni nuori joutuu vaikeasta masennuksesta johtuen työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuorten työkyvyttömyyden kasvu on edelleen hälyttävää. Uutta tulevaisuuden uskon kadottaneiden nuorten joukkoa ei voida sallia syntyvän.

Lisätietoja:
Jenny Lindborg, p. 050 491 1401, toiminnanjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.
Esko Ranto, p. 050 537 8653, puheenjohtaja, Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.