Joona Räsänen: Junayhteys Karjaan ja Helsingin välillä on säilytettävä

Kannanotot

Tiistai toi huonoja uutisia monille työmatkalaisille Länsi-Uudellamaalla. Jos keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner saa tahtonsa läpi, lakkaa junayhteys Helsingin ja Karjaan välillä kokonaan ensi vuoden maaliskuussa. Myös Hangon ja Karjaan välistä junaliikennettä esitetään vähennettäväksi tuntuvasti.

Ministeriön ja VR:n uuden osto- ja velvoiteliikennesopimuksen pohjalta esitetään lopetettavaksi ja vähennettäväksi liikennettä monella rataosuudella ympäri Suomea. Y-junan lakkauttaminen koettelee erityisesti Karjaan, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen asukkaita, jotka käyvät töissä pääkaupunkiseudulla.

On ymmärrettävää, että haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa hallituksen on otettava myös rautatieliikenne tarkasteluun. Moni nyt lakkautettavaksi esitetty maakuntien junayhteys on aidosti vähällä käytöllä ja joukossa on myös tarpeettomaksi käyneitä pysäkkejä.

Yhteys Karjaan ja Helsingin välillä ei kuitenkaan ole helposti perusteltavissa lakkautettavaksi. Länsi-Uudenmaan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja talouskasvun mahdollistamisessa julkisella liikenteellä on keskeinen rooli. Ilman sujuvaa junayhteyttä pääkaupunkiseudulle vaikeutetaan monien tavallisten palkansaajien arkea. Jos hallitus aidosti haluaisi ohjelmansa mukaisesti kannustaa suomalaisia työntekoon, ei se lakkauttaisi Y-junan kaltaisia alueellisesti tärkeitä yhteyksiä.

Hallituksen olisi syytä arvioida uudelleen liikenne- ja viestintäministeriön esitystä lakkautettavista junayhteyksistä. Uudelleenarviointi olisi paikallaan jo talouspoliittisinkin perustein. Hallituksen raideliikenteen ostopalveluista tavoittelema 12 miljardin euron säästö on mitätön raha, esimerkiksi verrattuna hallituspuolue keskustan hellimiin aluetukiin.

Esitetyillä toimilla tavoitellulla säästöllä ei myöskään ole suurta vaikutusta Suomen budjettivajeeseen. Kaiken lisäksi VR on jo aikaisemmin tehnyt mittavia säästöjä markkinalähtöiseen liikenteeseen, eikä erityistä perustetta säästää raideliikenteestä siksikään juuri ole.

Joona Räsänen

kirjoittaja on kansanedustaja ja Demarinuorten puheenjohtaja