Hallituksen käärittävä hihat – Sinnemäki töihin

Kannanotot

Työttömyys – erityisesti nuorten työttömyys – kasvaa räjähdysmäisesti. Hallituksen “kaveria ei jätetä” – puheet eivät koske työtöntä. Pula työllisyysmäärärahoista johtuu hallituksen vuoden takaisesta päätöksestä leikata rahoitusta.

Hallituksen politiikan piittaamattomuus työllisyydestä näkyy. Uudellamaalla työttömiä on jo 60 000. Työttömiä työnhakijoita on 21 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita on 77 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan työvoimapoliittisin toimin on sijoitettuna 5 000 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Sama suuntaus jatkuu ensi vuonna. Hallitus tarjoaa yhä kasvavalle työttömien joukolle suhteessa yhä vähemmän työllistämis- tai koulutusmahdollisuuksia.

Hallituksen epäonnistuminen työllistämistoimissa sekä talouden elvyttämisessä on kohdistunut erityisesti nuoriin. Uudellamaalla nuorten työttömien määrä on kasvanut yli 100 prosenttia, työttömistä alle 25-vuotiaita on 6 409, mikä on yli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin.
Pitkittyvä työttömyys aiheuttaa liian usein nuoren syrjäytymisen ja sen vuoksi työllisyyden edistämiseen tarvitaan voimakkaita toimia. Kuntien taloudellisia mahdollisuuksia nuorisotakuun toteuttamiseksi on vahvistettava valtiovallan toimin. Ammatillisia koulutuspaikkoja on Uudellamaalla lisättävä. Nuorten aktiivisia työllistämistoimia tulee suunnata erityisesti niille alueille, joissa nuorisotyöttömyys on suurta.

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokous edellyttää, että työttömyyden kasvun hillitsemiseksi hallituksen tulee lisätä valtion rahoitusta työllisyyden tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Julkista tukea järjestöjen työllistämiseen ei saa vähentää, eikä sen ehtoja heikentää.
Kokoomuksen on lopetettava työllistämistoimien vastustaminen ja vihreän työministerin on ryhdyttävä tosissaan työhön työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi. Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii käsillä olevassa työllisyyskriisissä, että pääministeri Matti Vanhasen hallitus käärii hihat ja työministeri ryhtyy töihin.