Asuntoja, työtä ja oikeudenmukaisuutta verotukseen

Kannanotot

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokous ei hyväksy maan porvarihallituksen suunnitelmia toteuttaa suurituloisten veronalennuksia velkarahalla. Veronalennukset tulee suunnata pienituloisille heidän ostovoimansa lisäämiseksi. Tällöin veronalennuksilla olisi täysimääräinen elvytysvaikutus.

Uudenmaan Sosialidemokraatit vaativat maan hallitukselta konkreettisia, välittömiä toimia asuntotilanteen helpottamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Nyt kun uudistuotanto rakennustoiminnassa on pysähtynyt lähes kokonaan, tarvitaan hallituksen nyt suunnittelemia toimia mittavampia ratkaisuja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Lisäksi tulee nopeuttaa liikenneväyläinvestointien rakentamista Uudellamaalla muun muassa Kehäteiden, kantatie 51 ja raideliikenteen kohdalla valtion rahoittamana. Näin voidaan edistää myös työllisyyttä.

Kunnat ovat jälleen kerran jääneet porvarihallituksen politiikan maksumiehiksi. Kuntien velvoitteiden laajentuessa ja kustannusten kasvaessa, kunnat eivät pysty tuottamaan asukkailleen tarvittavia palveluja ellei valtio osallistu kustannuksiin nykyistä suuremmalla osuudella. Uudenmaan sosialidemokraatit tukevat tätä oppositiossa olevan SDP:n ehdotonta vaatimusta kuntien tuen lisäämiseksi.

Piirihallitus

Piirihallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2009 – 2010 valittiin Esko Ranto Vantaalta ja varapuheenjohtajaksi Lea Väänänen Hyvinkäältä.
Piirihallituksen jäseniksi vuodeksi 2009 valittiin:
Minna Räsänen, Demarinuoret, Vantaa
Hanna Kuntsi, Vantaa
Vilho Juutinen, Espoo
Riikka Keskitalo, Espoo (uusi)
Iiro Jääskeläinen, Lohja
Anu Rajajärvi, Vihti (uusi)
Pekka Keränen, Siuntio
Jaana Koskenranta, Tuusula
Pertti Enovaara, Kerava
Petra Sinisalo-Katajisto, Nurmijärvi (uusi)
Jaakko Jalonen, Porvoo
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.