30 000 uutta työpaikkaa Uudellemaalle

Kannanotot

Vuokra-asuntoja, liikenneyhteyksiä ja palvelevaa työvoimapolitiikkaa

Sosialidemokraatit on asettanut tavoitteeksi 100 000 uutta työpaikkaa ensi vaalikauden aikana. Näistä uusista työpaikoista tarvitaan Uudellemaalle kolmannes.

Uudenmaan työllisyyden parantamiseksi Uudenmaan sosialidemokraatit ehdottaa kolmea keskeistä toimintalinjaa: kohtuuhintaiset asunnot työvoiman saatavuuden turvaamiksesi, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeva kaavoitus ja liikennepolitiikka sekä aktiivista työvoimapolitiikkaa. Lisäksi alueelle on laadittava elinkeinopoliittinen ohjelma, jonka toteuttaminen tuottaa työllisyyttä koko alueelle. On keskityttävä myös harmaan talouden suitsimiseen.

Asuminen Uudellamaalla on merkittävästi kalliimpaa kuin muualla maassa. Asumisen kalleus suhteessa palkkoihin ja eläkkeisiin sekä kohtuuhintaisten asuntojen riittämätön tarjonta aiheuttaa työvoimapulaa erityisesti palvelusektorilla, kun työntekijöillä ei ole mahdollisuutta asua lähellä työpaikkoja.

Asumiskulujen laskemiseksi metropolialueen kunnissa on sitouduttava kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän lisäämiseen. Asunto- ja liikennepolitiikka ovat metropolialueen työllisyyden lisäämisessä keskeisessä roolissa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Siksi SDP:n vaatima nuorten yhteiskuntatakuu on toteutettava. Tällöin alle 25-vuotiaille nuorille taataan työharjoittelu tai koulutuspaikka.

Hälyttävässä kasvussa oleva pitkäaikaistyöttömyys on katkaistava. Uudellamaalla oli 13 000 pitkäaikaistyötöntä lokakuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vuodentakaisesta kasvanut lähes 4 500:lla. Tämä edellyttää aktiivisen työvoimapolitiikan resurssien lisäämistä ja laadun parantamista.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jenny Lindborg, gsm 050 491 1401.