Ylimääräinen piirikokous

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n ylimääräinen piirikokous pidetään sunnuntaina 27.2. 2022 klo 12. Teams-alustalla etäyhteyksin.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen 9 § edellyttämällä tavalla vuodeksi 2022 valitut piirikokousedustajat, joiden jäsenmaksut on suoritettu asianmukaisesti.

Kokouksen päätettävänä asiana on hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden valinnat.

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua seuraajana piirikokoukseen. Puhe- ja äänioikeus on vain nimetyillä kokousedustajilla. Kokous järjestetään Teams-etäyhteyksin.

Kutsu kokoukseen on lähetetty piirikokousedustajille, kokoukseen kutsutuille seuraajille ja osastojen sekä kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille.