Kevätpiirikokous 28.3.

Tapahtumat

Verkkokokous

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokous pidetään sunnuntaina 28.3.2021

klo 10.00 Teams-kokouksena piirin toimistolta, Siltasaarenkatu 18–20 C, 00530 Helsinki.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen 9 § edellyttämällä tavalla vuodeksi 2021 valitut piirikokousedustajat, joiden jäsenmaksut on suoritettu asianmukaisesti.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus sekä puolueen sääntöjen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallitukset. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta, 14.2. mennessä.

Piirihallitus toimittaa esityslistan liitteineen kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.