Järvenpään työväenyhdistyksen puheenjohtajaksi Ari Kolehmainen

Ajankohtaista 07:07

Järvenpään Työväenyhdistys valitsi pitämässään sääntömääräisessä syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajakseen Ari Kolehmaisen toimintavuodelle 2012. Kolehmainen on toiminut yhdistyksessä aktiivisesti edellisen kerran 80- ja 90- luvuilla. Lisäksi hän toimi tuolloin myös mm. kaupunginvaltuutettuna ja muissa lukuisissa kunnallisissa luottamustehtävissä.

Varapuheenjohtajaksi työväenyhdistys valitsi Lauri Uljaksen, hän on aikaisemmin toiminut myös yhdistyksen puheenjohtajana.

Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anu Kauranen, Jouni Tallgren (uusi), Eemeli Peltonen (uusi), Tapio Bergholm, Juhani Willström, Tiina Kutvonen ja Kaija Tuuri ja johtokunnan varajäseniksi valittiin Reino Taurovaara, Ulla-Mari Karhu ja Toivo Setälä.

Uudenmaan Sosialidemokraattisen piirijärjestön kokousedustajiksi valittiin Ari Kolehmainen, Lauri Uljas ja Anu Kauranen. Ehdokkaiksi Sosialidemokraattisen puolueen 43. puoluekokoukseen yhdistys asetti Tapio Bergholmin, Pekka Tuurin, Ulla-Mari Karhun ja Eemeli Peltosen.

Toiminnallisista painopisteistä vuodelle 2012 merkittävin Järvenpään Työväenyhdistyksellä on lokakuussa pidettävät kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa tavoitteena on lisätä yhdistyksen jäseninä olevien valtuutettujen määrää ja näin edesauttaa Sosialidemokraatteja saavuttamaan suurimman valtuustoryhmän aseman Järvenpäässä. Vaalityö ja vaaliohjelma toteutetaan yhteistyössä Sos.dem. kunnallisjärjestön kanssa. Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen on yhdistyksen jatkuvaa toimintaa.

Lisätiedot: Ari Kolehmainen, gsm 040 512 3044 .