Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelu

Asetettavien ehdokkaiden määrä on kuntakohtainen.

Jokaisen ehdokkaan on täytettävä kaksi lomaketta: kunnalle toimitettava virallinen suostumuslomake sekä SDP:n suostumus- ja vakuutuslomake. Lomakkeet ovat liitteenä sähköisesti täytettävänä PDF-versiona. Allekirjoituksen on kuitenkin oltava alkuperäinen molemmissa lomakkeissa!

Lomakkeet ovat saatavilla lisäksi piirin kotisivuilta  https://uusimaa.sdp.fi/osallistu/lomakkeet/.

Piirin ehdokaskoulutus käynnistyy syksyllä.