SDP julkaisi jälleenrakennuksen suuntaviivat koronan jälkeen

Data Rooms

VAHVEMPI SUOMI UUTEEN KASVUUN

Koronapandemia on padonnut matkustajavirrat ja täyttänyt sairaalat ympäri maailman. Virukseen on kuollut jo yli 2,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja se on aiheuttanut syvimmän maailmantalouden taantuman sitten 1930-luvun.

Suomi on toistaiseksi pärjännyt pandemiassa niin terveysturvallisuuden kuin talouden osalta hyvin verrattuna moniin muihin maihin. Tästä suuri kiitos kuuluu kansalaisille ja vahvalle, pohjoismaiselle hyvinvointivaltiollemme. Vaikutukset yksilöiden elämään ovat kuitenkin olleet väestöryhmittäin hyvin erilaisia. Inhimillisten ja taloudellisten vaikutusten osalta seuraukset selviävät vasta pidemmän ajan kuluttua.

Koronakriisin aikana on selvinnyt, että missään päin maailmaa – Suomi mukaan luettuna – ei ole riittävää varautumista viruksen synnyttämän terveysturvallisuuskriisin kaltaiseen tilanteeseen. Kenelläkään ei ole ollut riittävän toimivia rakenteita, sääntelyä ja tiedon keräämistä eikä analysointia ennakolta tai kriisin kuluessa. Olemme oppineet, että tarvitaan sekä parempaa sääntelyä että vastuun organisointia.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltu Rinteen hallitusohjelma rakennettiin ilmiöpohjaisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Hallitusohjelma tehtiin eri tilanteeseen, mutta sen perusajatus tai tavoitteet eivät ole vanhentuneet. Nyt tarvitsemme sen lisäksi selkeän, kestävään kehitykseen pohjaavan tiekartan, jolla koronakriisin synnyttämiin ongelmiin ja ratkaisua vaativiin asioihin vastataan. Samalla on vahvistettava kestävän hyvinvointivaltion tulevaisuuden perustaa ja Suomen suhteellista kilpailuetua suhteessa verrokkimaihin hyödyntäen sijaintia ja globaaleja vahvuuksiamme sekä jatkettava vahvaa työtä työllisyysasteen vahvistamiseksi.

Katseen siirtäminen tulevaisuuteen jo nyt, poikkeustilanteen jatkuessa, on suomalaisten ja Suomen kannalta välttämätöntä. SDP:n tavoitteena on, että me kaikki selviämme kriisin yli, kukaan ei jää jälkeen ja suomalainen hyvinvointivaltio kehittyy käsi kädessä elinkeinoelämän uudistumisen ja menestyksen kanssa.

Tämä ohjelma esittelee SDP:n vision siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Kyse ei ole tällä hallituskaudella valmiiksi saatavista tavoitteista, mutta työ niiden saavuttamiseksi on aloitettava heti. Yhteiskunnan suunnan muuttaminen vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista työtä ja siksi on tärkeää esittää visioita myös pidemmälle.

SDP:n visiossa pandemian jälkeinen jälleenrakennus muodostuu kolmesta osasta:

  • yhteiskunnan resilienssin eli sitkeyden vahvistaminen
  • uuden kasvun luominen ja
  • varautuminen tulevaan.

Tutustu ohjelmaan: Vahvempi Suomi uuteen kasvuun (PDF)