Vuoropuhelua hyvinvointialueen henkilöstön kanssa lisättävä

Ajankohtaista,Itä-Uusimaa valtuustoryhmän kannanotot
Kuvassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu Johanna Aaltonen.

Hyvinvointialueiden heikko taloudellinen tilanne on ollut toistuvasti otsikoissa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ennustettua suurempi alijäämä selittyy suurelta osin vuokratyövoiman budjetoitua merkittävästi suuremmalla käytöllä. Hyvinvointialue ei ole yrityksistä huolimatta onnistunut rekrytoimaan riittävästi omaa henkilökuntaa.

Hyvinvointialueet ja HUS kilpailevat käytännössä samoista työntekijöistä. Palkkaus on keskeinen vetovoimatekijä, mutta pitovoimaan tarvitaan muutakin. Työelämältä toivotaan entistä enemmän joustavuutta yksilöllisiin elämäntilanteisiin ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Vuokratyössä monia viehättävät juuri nämä. Jos esimerkiksi työvuoron aloituksessa on joustoa vuokratyössä, miksi emme käyttäisi samaa mahdollisuutta hyvinvointialueella?

Henkilöstön pysyvyys on avainasemassa laadukkaiden ja jatkuvien palveluiden tarjoamisessa alueen asukkaille. Ilman henkilöstöä meillä ei ole myöskään palveluja. Mittavat säästötoimet voivat kuitenkin johtaa henkilöstön vähennyksiin ja työolosuhteiden heikkenemiseen, mikä luonnollisesti heijastuu työmotivaatioon ja sitoutumiseen. Moni työntekijä miettii, haluaako jatkaa epävarmassa ympäristössä työskentelyä.

On tärkeää, että kuulemme henkilöstöedustajia, pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, mutta vielä enemmän olisi panostettava siihen, että saisimme kuuluviin asiakkaita ja potilaita työssään päivittäin kohtaavien äänen. Niin sanotulla ruohonjuuritasolla on valtavasti ideoita sekä veto- että pitovoiman parantamiseen kuin myös työn tehostamiseen järkevällä tavalla. Nämä ideat vain valitettavan usein jäävät työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluihin.

Johanna Aaltonen
aluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu