Uusimaa on hyvinvoinnin ja talouskasvun veturi

Ajankohtaista

Uudenmaan sosialidemokraattien vaaliohjelma

Uudenmaan merkitys koko Suomen talouden ja työllisyyden kannalta on keskeinen.  Maakunnassamme on kolmasosa maan työpaikoista, ja täällä tuotetaan reilusti yli kolmasosa bruttokansantuotteesta.

Me sosialidemokraatit rakennamme talouskasvua tukevaa maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa, tehokasta infrastruktuuria, työllistymiseen johtavaa ammatillista koulutusta, hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vankkaa yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja etu- ja työmarkkinajärjestöjen kesken.

Meille on tärkeää kohtuuhintaisen asumisen ja joukkoliikenteen turvaaminen, sillä niillä on suuri elinkeino-, työvoima- ja sosiaalipoliittinen merkitys.

Me vaadimme teollisuuden, logistiikkapalvelujen ja työmatkaliikenteen kannalta tärkeiden tie- ja raideliikennehankkeiden nopeaa toteuttamista.

Tuemme ilmastonmuutoksen hallintaan ja ympäristön suojelemiseen erikoistuvan, uusia työpaikkoja luovien teknologian ja energiaratkaisujen kehittämistä kotimaan ja viennin tarpeisiin.

Edellä mainituilla toimilla me sosialidemokraatit edistämme alueemme kasvavan 1,6 -miljoonaisen väestön toimeentuloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit panostavat kasvuun ja uusiin työpaikkoihin:

 • Luomme uuden, monipuolisemman viennin strategian.
 • Lisäämme julkisia investointeja.
 • Rakennamme uusia kotimaahan sijoittavia rahoitusvälineitä.
 • Tuemme yrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseen.
 • Nopeutamme investointien tekemistä ja helpotamme yritysten kasvua haittaavia normeja.
 • Varmistamme kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää.
 • Panostamme koulutukseen ja osaamiseen.
 • Vahvistamme kotimarkkinoiden ostovoimaa.
 • Lisäämme asuntorakentamista erityisesti suurissa kaupungeissa.
 • Luomme kasvua ja hyvinvointia koko maassa.
 • Vahvistamme energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta.
 • Kannustamme uuden teknologian nopeaan käyttöönottoon ja soveltamiseen koko yhteiskunnassa.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit parantavat suomalaista työelämää:

 • Vahvistamme työmarkkinoiden tasa-arvoa.
 • Kehitämme nuorisotakuuta edelleen.
 • Estämme työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja sopimuskeinottelun.
 • Teemme työelämästä joustavampaa työtä tekevien ehdoilla.
 • Etsimme pysyvästi työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle.
 • Edistämme osatyökykyisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua työhön.
 • Puutumme mielenterveysongelmien syihin.

Tulevalla vaalikaudella sosialidemokraatit vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa:

 • Huolehdimme koulutuksellisesta tasa-arvosta.
 • Kehitämme verojärjestelmää reilummaksi.
 • Parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa.
 • Kavennamme eriarvoistumisesta johtuvia terveyseroja.
 • Tuemme lapsiperheitä.
 • Puutumme vastentahtoisen yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin.
 • Tuemme omaishoitajien työtä.
 • Torjumme eläkkeensaajien köyhyyttä.
 • Turvaamme arvokkaan vanhuuden.
 • Takaamme jokaisen oikeuden kulttuuriin.

Lue koko SDP.n vaaliohjelma osoitteessa www.sdp.fi

”Eräänä päivänä vuonna 2040 jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön, toimeentuloon ja hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan. Uusimaa toimii kulttuurin, sivistyksen, yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen edelläkävijänä.”