Uudenmaan Sosialidemokraatit: Uusi kansallispuisto Porkkalaan

Ajankohtaista

Kirkkonummen Porkkalan alue oli yksi Suomen neljästä ensimmäisestä kansallispuistosta. Kansallispuisto perustettiin 1938, mutta kansallispuiston asema menetettiin sotien aikaan eikä sitä ole ikinä palautettu Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen. Uudenmaan Sosialidemokraatit esittää, että Porkkalan alueesta perustetaan jälleen kansallispuisto.

 

Porkkalan alue täyttää kaikki kansallispuiston vaatimukset. Suomen täyttäessä 100 vuotta päätettiin Suomeen perustaa uusi kansallispuisto. Silloin Porkkala hävisi täpärästi Kainuussa sijaitsevalle Hossan alueelle, kun uuden kansallispuiston paikkaa valittiin.

 

Porkkalan alue on erityisen arvokas monestakin syystä. Alueen sijainti, linnusto, vedenalainen luonto ja geologia tekevät siitä erityisen hyvin kansallispuistoksi soveltuvan alueen. Alueella on monimuotoinen elinympäristö, johon kuuluu sekä ulko- että sisäsaaristoa. Porkkalan alueella on 40 uhanalaista luontotyyppiä: 5 lintulajia, 2 hyönteislajia ja 1 putkilokasvilaji. Myös kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita löytyy pronssi- ja rautakaudelta sekä sotien aikaisia linnoituksia.

 

Porkkalan alue on arvokas erityisesti sijaintinsa vuoksi. Porkkalanniemi on Suomenlahden kapeimmassa kohdassa ja työntyy pitkälle lounaaseen Suomenlahdelle. Alueella on vaikutusta lintujen muuttokäyttäytymiseen ja vedenalaisen luonnon olosuhteisiin. Aikanaan alue oli tärkeä myös merenkulun ja puolustusstrategioiden näkökulmasta.

 

Ulkoilu- ja virkistysalueiden merkitys on kasvanut erityisesti koronapandemian myötä. Aiempaa suurempi määrä ihmisiä liikkuu taas luonnossa. Porkkalan alue olisi sijainniltaan loistava kansallispuistoksi, koska se on nopeasti saavutettavissa pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Uudeltamaalta. Porkkalan kansallispuiston perustaminen tukisi hyvin Uudenmaan kannalta tärkeän ulkoilu- ja virkistysalueen kehittymistä.

 

Valtioneuvosto on tehnyt 2016 päätöksen Porkkalan alueen kehittämisestä vajaan 13 000 hehtaarin suuruisena luonnonsuojelualueena. Sitä ennen Metsähallitus inventoi alueen luonto-, kulttuuriperintö- ja käyttöarvoja. Uudenmaan Sosialidemokraatit esittää, että valtioneuvosto ottaa Porkkalan alueen kansallispuiston perustamisen käsittelyyn pikimmiten.