Uudenmaan sosialidemokraatit: Uudenmaan vaalipiiri on jaettava kahtia

Ajankohtaista,Kannanotot

Uudenmaan sosialidemokraatit kannattaa Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahtia oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisen keväällä esittämällä tavalla. Vaalipiirimuutos on syytä tehdä jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Uudenmaan sosialidemokraatit otti asiaan kantaa 7.11.2020 syyspiirikokouksessaan.

Nykyisen Uudenmaan vaalipiirin jako Itä-Uudenmaan vaalipiirin ja Länsi-Uudenmaan vaalipiirin on tehtävä Vantaan ja Nurmijärven sekä Espoon ja Vihdin välistä menevällä rajalla. Tämä jako mukailee samaa ratkaisua, joka sosiaali- ja terveydenhuollon Uudenmaan erillisratkaisussa on esitetty Uudenmaan sisälle muodostuvien alueiden väliseksi rajaksi.

Vaalipiirien väliset kokoerot repeävät tulevina vuosina entisestään. Nykyinen vaalijärjestelmä ei kohtele puolueita ja äänestäjiä yhdenvertaisesti. Uusimaa on kasvanut voimakkaasti ja ennusteiden mukaan tämä kasvu jatkuu tulevaisuudessakin. Entisestään kasvava Uudenmaan vaalipiiri on puolueiden toiminnan, eduskuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien kannalta hyvin haasteellinen.

Kampanjointi Uudellamaalla on erittäin kallista verrattuna muihin vaalipiireihin. Pahimmillaan tästä voi muodostua este lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin. Demokratiaan kuuluu olennaisesti se, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omasta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Myös äänestäjien näkökulmasta massiiviseksi kasvava vaalipiiri on haasteellinen. Äänestäjän kannalta pienempi vaalipiiri on paremmin hahmotettavissa ja ehdokkaat ovat lähempänä äänestäjää.

Uudenmaan vaalipiirin jakaminen on mahdollista toteuttaa jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja, koska kaavailtu jako ei vaadi perustuslain muutosta. Uudenmaan vaalipiirin jakaminen toimisi hyvänä alkuna laajemmalle vaalijärjestelmän uudistamiselle. Uudenmaan sosialidemokraatit painottaa, että vaalijärjestelmää on uudistettava kaikkien puolueiden kanssa yhteisymmärryksessä, kuten aiemminkin on toimittu. Yhteisymmärryksen puute ei kuitenkaan voi olla syy jättää tarpeellista uudistusta tekemättä.

Järvisen esitys kevät 2020