Uudenmaan Sosialidemokraatit: Ruuhkamaksuja ei ole syytä ottaa käyttöön

Ajankohtaista,Kannanotot


Uudenmaan Sosialidemokraatit ei kannata ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Ruuhkamaksut iskisivät rajuimmin töiden perässä pendelöiviin pieni- ja keskituloisiin sekä pienyrittäjiin. Maksuilla olisi myös varsin pieni merkitys koko maan liikenteen päästövähennysten saavuttamisessa. Uudenmaan sosialidemokraatit otti asiaan kantaa 28.3.2021 kevätpiirikokouksessaan.


Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa valmistellaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Mahdollinen päätös maksujen käyttöönotosta olisi kunnallinen eli se vaatisi siis aina erillisen paikallisen päätöksen. Mielestämme ruuhkamaksuja ei ole syytä ottaa käyttöön.


Aikaisemmat selvitykset osoittavat ruuhkamaksujen osalta, että maksut sekä maksuista saatavat tuotot jakautuisivat alueellisesti epäoikeudenmukaisesti. Uudenmaan asukkaista suurella osalla työpaikka sijaitsee oman asuinkunnan ulkopuolella, ja muutoinkin ihmisten luonnollinen asiointiliikenne ylittää kuntarajat. Kaikkien kuntien alueilla ei ole myöskään toimivaa joukkoliikennettä saatikka ratayhteyttä. Maksut olisivat väärä viesti aikana, jolloin työllisyyden
lisäämiseksi ihmisten liikkumista työn perässä tulee helpottaa.


Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia toimia, mutta toimien on oltava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia. Kannatamme panostuksia joukkoliikenteeseen ja uusien teknologioiden aktiivista hyödyntämistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Ruuhkamaksujen vaikutus päästöjen vähentämiseksi on tutkimusten mukaan valtakunnan mittakaavassa pieni. Koronakriisistä nousemisen helpottamiseksi Uudellamaalla ei pidä ruuhkamaksuilla vaikeuttaa työntekemisen, yrittämisen ja asumisen edellytyksiä.