Uudenmaan Sosialidemokraatit: Kriisiaikoina tarvitaan toimintakykyistä hallitusta

Ajankohtaista

Suomi on kohdannut viime vuosina useamman poikkeuksellisen kriisin; koronapandemian, Venäjän laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa kohtaan ja siitä seuranneen turvallisuuskriisin, pahenevan energiakriisin ja korkean inflaation. Tulevaisuuttamme varjostaa taantuman uhka.

Näinä vaikeina aikoina sosialidemokraattien ja pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on määrätietoisesti ja onnistuneesti luotsannut Suomea kriisien läpi. Tutkimukset osoittavat, että suomalaiset luottavat siihen, että hallitus huolehtii yhteiskunnan turvallisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten sekä yritysten pärjäämisestä. Tulokset puhuvat puolestaan. Suomi on pärjännyt hyvin muihin Euroopan maihin verrattuna.

Tätä samaa päättäväisyyttä ja toimintakykyä hallitukselta tarvitaan aina vaalikauden loppuun saakka. Varsinkin kriisiaikoina puolueiden tulee kyetä yhteistyössä asettamaan Suomen etu oman edun edelle.

Uudenmaan Sosialidemokraatit toteaa, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen ja vastuunsa kantavan hallituksen nyt ja tulevaisuudessa. Me sosialidemokraatit olemme osoittaneet, että kykenemme johtamaan Suomea läpi kriisien. Olemme valmiita kantamaan vastuuta myös tulevalla vaalikaudella.