Uudenmaan Sosialidemokraatit: Hallituksen panostukset Uudellemaalle murusia

Ajankohtaista

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus on erittäin huolissaan hallituksen vähäisistä panostuksista pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen ja kasvuun.

Hallituksen kärkihankkeisiin osoittamat varat ovat mitättömiä verrattuna alojen leikkauksiin. Esimerkiksi koulutuksen kärkihankkeeseen on osoitettu 300 miljoonaa euroa. Samaan aikaan hallitus leikkaa opetuksesta, tieteestä ja kulttuurista 1115 miljoonaa euroa.  Uudenmaan Sosialidemokraatit varoittaa, että Tekesiin, yliopistoihin ja koulutukseen ylipäätään kohdistuvat rahoitusleikkaukset leikkaavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. – Leikkausten seuraukset tulevat näkymään erityisesti Uudellamaalla. Alue vastaa 40 prosentista koko Suomen kansantaloudesta, piirijärjestön puheenjohtaja Anne Karjalainen toteaa.  Uudenmaan Sosialidemokraatit vaatii, että hallitus julkaisee mahdollisimman pian kärkihankkeiden listauksen, jotta on mahdollista nähdä mitkä hallituksen todelliset panostukset Uudellamaalla ovat.

Toistaiseksi kärkihankkeista julkaistujen tietojen valossa vaikuttaa siltä, että ainoan todellisen panostuksen hallituksen kärkihankkeista saa biotalous, johon osoitettu 300 miljoonaa euroa. Samaan aikaan maataloudesta leikataan muihin aloihin verrattuna vähän, vain 140 miljoonaa euroa. Uudenmaan Sosialidemokraatit on huolissaan hallituksen ylipäätään korkean jalostusarvon teknologialle antamasta vähäisestä huomiosta. Suomi nousee vain korkean jalostusarvon tuotteilla ja osaamisella, joille on kansainvälistä kysyntää. Osaamiseen ja investointeihin panostamisen sijaan hallitus on keskittynyt alentamaan alueen ostovoimaa ja voimistamaan siten taantumaa entisestään. Viimeisimpänä iskuna Uudellemaalle hallitus hautasi pisararadan.

– Uudellamaalla (pois lukien Helsinki) on palvelualojen työntekijöitä noin 85 000. Hallituksen julkaiseman toimenpidepaketin seurauksena palvelualojen työntekijöiden ansiot alenevat 4-6 %, joka tarkoittaa noin 1500 € palkanalennusta vuositasolla. Lisäksi pelkästään julkisella sektorilla työskentelee Uudellamaalla arviolta 100 000 työntekijää, joita hallituksen esittämät leikkaukset koskevat. Eniten leikkaukset satuttavat ympärivuorokautisia laitoksissa työskenteleviä naisvaltaisia aloja, joissa palkat ovat lähtökohtaisesti pienet, painottaa Anne Karjalainen. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit muistuttaa Suomen hallitusta siitä, että toimenpidepaketin toteuttamisella on myös inhimillinen hinta. Vuosiansion vähentyessä syntyy ongelmia henkilökohtaisen talouden ylläpidossa. Hallitus on ajamassa pienituloisia työllisiä köyhyyteen.