Uudenmaan liiton ja maakuntavaltuuston kokouksen tiedote SD valtuustoryhmältä

Ajankohtaista

Päätös Uudenmaan liiton maakuntahallituksen vastuuvapaudesta jätettiin pöydälle – uusi johtaja valittiin. Uudenmaan liiton sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti Uudenmaan maakuntavaltuuston kokouksessa, että vastuuvapauden myöntäminen jätetään pöydälle. Maakuntavaltuusto hyväksyi muutosesityksen äänestyksen jälkeen. 


Valtuusto jätti vastuuvapauden myöntämisen edelliseltä tilikaudelta hallitukselle ja sen puheenjohtajalle pöydälle. Muutosesityksen teki SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Harri Virtanen. 

Kannatuspuheenvuorossaan ryhmän varapuheenjohtaja Arja Alho nosti esiin, että hallituksen puheenjohtaja on laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaa maakuntajohtajan lähimpänä esimiehenä. Tämä käy ilmi tarkastuslautakunnan pyytämässä Kuntaliiton lausunnosta.

-Myöskään säännösten mukaista otto-oikeutta esimerkiksi viranhaltijoiden päätösten suhteen ei ole tuotu hallituksen työskentelyssä esille tarvittavalla tavalla. Nämä puutteet ovat mahdollistaneet epäselvyydet liiton toiminnassa, jotka ovat johtaneet edellisen maakuntajohtajan eroon, esitutkintaan ja nyt myös vastuuvapauden jatkoselvittämisen tarpeisiin, sanoi Arja Alho.

Uudenmaan liiton maakuntajohtajaksi valittiin Tuija Telèn. Uudenmaan liiton sosialidemokraattinen ryhmä haluaa uuden maakuntajohtajan myötä myös läpinäkyvämpää johtamista kuin mihin liitossa on totuttu.

terveisin SD maakuntavaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Arja Alho