Uudenmaan alueen sosialidemokraatit: Uudellemaalle viisi sosiaali- ja terveydenhuollon itsehallintoaluetta

Ajankohtaista

Uudenmaan alueen sosialidemokraattien mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa Uudellemaalla on edettävä ensisijaisesti erillisratkaisun pohjalta. Tämä tarkoittaa Uudenmaan maakunnan jakamista pienempiin itsehallintoalueisiin.

”Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä ja se on aivan eri kokoluokkaa verrattuna muihin suunniteltuihin itsehallintoalueisiin. Demokratia ja palveluiden järjestämisessä tarvittava paikallistuntemus toteutuisi paremmin viidellä itsehallintoalueella kuin yhden suuren itsehallintoalueen mallissa, jossa alueellista edustuksellisuutta ei tosiasiallisesti voida turvata”, toteavat Uudenmaan alueella toimivien sosialidemokraattisten piirien puheenjohtajat.

Uudenmaan alueen sosialidemokraattien mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut pitää ensisijaisesti järjestää viidellä itsehallintoalueella (Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa ja Kerava, Itä-Uusimaa sekä Helsinki). Alueet olisivat 100 000 – 650 000 asukkaallaan kaikki kykeneviä järjestämään laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Aluejako olisi myös toimiva kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Toimivia rakenteita ei pidä rikkoa eikä ihmisten palveluita vaarantaa. Siksi Uudenmaan alueen sosialidemokraattien mielestä erikoissairaanhoidon osalta on tehtävä erillisratkaisu, jossa nykyinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS säilyy yhtenäisenä eikä itsehallintoalueiden tarvitse kilpailuttaa erikoissairaanhoidon palveluita. Omistajina ja ohjaajina HUS:lla toimisi jatkossa Uudenmaan viisi itsehallintoaluetta. Integraatiota perustason ja erikoistason välillä vahvistettaisiin lainsäädännöllisillä velvoitteilla. Palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä on turvattava.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on erityisesti kyettävä vahvistamaan perustason palveluita. Palveluihin on päästävä, kun sille on tarve. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kanssa on viivytelty jo liian kauan ja nyt se on vietävä rivakasti maaliin”, painottavat puheenjohtajat.

 

Mikko Valtonen

puheenjohtaja, Uudenmaan sosialidemokraatit, 040 8678 250

 

Pentti Arajärvi

puheenjohtaja, Helsingin sosialidemokraatit, 040 5820 300

 

Anette Karlsson

varapuheenjohtaja, Finlands svenska socialdemokrater, 040 7476 60