Uudellamaalla vahva edustus Euroopan unionin Alueiden komiteassa

Ajankohtaista

Euroopan unionin neuvosto on nimennyt Alueiden komitean jäsenet kaudelle 2015-2020. Uudeltamaalta jatkavat Sirpa Hertell (vihr) Espoosta, Anne Karjalainen (sd) Keravalta ja Markku Markkula (kok) Espoosta. Varajäsenenä jatkaa Hannele Luukkainen (kok) Helsingistä. Uutena varajäsenenä aloittaa Patrik Karlsson (rkp) Vantaalta. Komitean järjestäytymiskokous on helmikuussa Brysselissä.

Euroopan unionin Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 353 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja. Täysi-istunto on viisi kertaa vuodessa ja valiokunnat kokoontuvat joka kuukausi.

Lisätietoja:

Anne Karjalainen gsm 050 5390744