Tradekan vaalit -äänestys alkaa tänään!

Ajankohtaista

On tullut aika äänestää Tradekan edustajiston vaaleissa. SDP on ollut rakentamassa Tradeka Osuuskuntaa sen alkuajoilta lähtien ja ollut mukana sen yli satavuotisen historian ajan. Tradeka on merkittävä omistaja useissa suomalaisissa yrityksissä. Osuuskunnan historian huomioiden merkityksellinen omistajuus tarkoittaa sitä, että Tradeka sitoutuu muihinkin yhteiskunnallisiin päämääriin kuin yksin voitontavoitteluun. Äänestämällä vaikutamme siihen, että myös tulevaisuudessa SDP:n ehdokkaat ovat mukana kehittämässä suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa Tradekan Osuuskunnan arvojen mukaisesti.

Ylin päättävä elin Osuuskunta Tradekan edustajisto, valitaan joka kuudes vuosi järjestettävillä vaaleilla. Edustajistoon kuuluu 75 jäsentä ja se kokoontuu vuosittain sääntömääräiseen kokoukseen, jonka kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus. Edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. 

Äänestää voivat kaikki, jotka ovat liittyneet osuuskunnan jäseneksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Äänestysaineisto äänestysohjeineen postitetaan kaikille Osuuskunta Tradekan jäsenille ennen vaalin alkua tammikuun viimeisen viikon aikana. Vaaliaineistossa on tarkemmat ohjeet äänestämiseen sekä luettelo oman vaalipiirin ehdokkaista. 

Äänestää voi sekä postitse että sähköisesti. Äänestysaineisto äänestysohjeineen postitetaan kaikille Osuuskunta Tradekan jäsenille ennen vaalin alkua tammikuun viimeisen viikon aikana. Sähköinen äänestys tapahtuu verkossa osoitteessa https://tradeka.editaprima.fi/aanestys  ja edellyttää vahvaa tunnistautumista. Sähköinen äänestys aukeaa 1.2.2022 kello 00.01 ja päättyy 15.2.2022 kello 24.00.

Postitse äänestettäessä äänestyslippu palautetaan aineiston mukana tulevassa palautuskuoressa Tradekan vaalilautakunnalle. Tradeka maksaa postimaksun. Postiäänestys päättyy tiistaina 15.2.2022, johon mennessä palautuskuoren pitää olla jätetty postiin. Äänet lasketaan helmikuun aikana ja tulos tiedetään 2.3.2022.

Anna äänesi SDP:n ehdokkaalle! 

Tässä SDP:n Uudenmaan ja Helsingin ehdokkaat: