Terveydenhoitoa yhdenvertaisesti kaikille

Ajankohtaista

JULKILAUSUMA
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry
Kevätpiirikokous Raseborg opisto 27.4.2013

Uudenmaan sosialidemokraatit vaatii yhdenvertaisuutta loukkaavien tekijöiden poistamista terveydenhuollosta. Suomalaisen julkisen terveydenhuollon suurin ongelma on potilaiden hoitoon pääsy. Ongelmat hoitoon pääsyssä korostavat kansalaisten eriarvoisuutta. Pienituloisimmat ja työterveyshuollon ulkopuolella olevat kärsivät nykytilanteesta eniten.

Uudenmaan Sosialidemokraattien kevätpiirikokous painottaa, että sote-uudistus on välttämätön. Samalla piirikokous ilmaisee huolensa siitä, että julkisen sote-keskustelun keskittyminen hallintoon hämärtää kansalaisten käsitystä hallituksen aloittaman uudistuksen syistä. Perusterveydenhuollon ongelmien taustalla ei ole vain hallinto vaan myös henkilöstön saatavuus ja terveydenhoitoon käytettävien varojen riittämättömyys. Sote-uudistuksen tärkein tehtävä on taata tasa-arvoinen perusterveydenhuolto kaikkialla Suomessa. Sote- ja kunta-uudistuksessa on varmistettava, että kunnat ovat riittävän vahvoja tuottamaan itse palvelunsa, jotta veronmaksajien rahat pysyvät paikallistaloudessa eivätkä valu ulkomaalaisille pörssiyhtiöille.

Lääkäripula on merkittävin syy hoitoon pääsyn ongelmissa julkisilla terveysasemilla. Lääkäripulan vuoksi terveysasemalääkärien vaihtuvuus on suurta ja kunnissa joudutaan käyttämään keikkalääkäreitä. Potilaiden kannalta jatkuvasti vaihtuvat lääkärit luovat turvattomuuden tunnetta sekä ongelmia hoitoketjuihin. Kiireettömän hoidon jonot venyvät liian pitkiksi. Keikkalääkärit ovat kalliita kunnille ja saattavat aiheuttaa potilastuvallisuuden vaarantamista. Perusterveydenhuollossa on kyettävä saamaan lääkäreitä pysyviin palvelussuhteisiin.

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokous vaatii koulutuspaikkojen lisäämistä siten, että kohtuu ajassa koulutetaan lääkäreitä 1000 lisää sekä muuta terveydenhoitohekilökuntaa riittävästi. On myös selvitettävä tapoja parantaa julkisen terveydenhuollon työoloja, jotta entistä useampi lääkäri valitsisi uran julkisen terveydenhuollon parissa.

Piirikokous korostaa myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa ei saa uhrata erikoissairaanhoidon toimivia malleja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoito edustaa ylivoimaista laatua Suomessa. HUS tuottaa erittäin korkeatasoista hoitoa kohtuullisilla kustannuksilla. Erikoistumisessa ja keskittymisessä onkin erikoissairaanhoidon puolella etuja, jonka vuoksi sote-uudistuksessa on turvattava erikoissairaanhoidon laaja väestöpohja järjestämisvastuussa. Tässä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri voi toimia valtakunnallisena mallina.

Lisätietoja:

Jenny Lindborg
toiminnanjohtaja

gsm +358 50 491 1401
jenny.lindborg@sdp.fi