SDP:n Anne Karjalainen nimetty EU:ssa laatimaan komissiolle lausunnon sosiaalisesta Euroopasta

Ajankohtaista

Euroopan unionin alueiden komitean Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja keravalainen kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) on nimitetty Brysselissä laatimaan komissiolle lausunnon ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” -tiedonannosta.

Komissio julkaisee  ensi vuonna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman, johon lausunnolla pyritään vaikuttamaan. Komission tavoitteena on, että sopeutuminen ilmastoneutraaliuteen, digitalisaatioon ja demografiseen muutokseen tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

“Eriarvoisuuden vähentäminen tulee olla tärkein toimi, kun Eurooppaa uudistetaan koronavirusepidemian jälkeen.”, toteaa Karjalainen.

Lausunnon valiokuntakäsittely on Brysselissä heinäkuussa ja lopullinen käsittely on alueiden komitean lokakuun täysistunnosssa. Lausunnon asiantuntijana on sosiaalipoliittinen asiantuntija Outi Vilen.

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, karjalainen.m.anne@gmail.com

Outi Vilen, gsm +358505741953, outi.vilen@eduskunta.fi

 

 

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu