SDP suuntaa Uudellamaalla tulevaisuuteen

Ajankohtaista

Kevätpiirikokouksen kannanotto 25.4.2015

Uuttamaata koskevat ratkaisut ovat koko Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Siksi alueemme kehitystä edistäville hankkeille tulee alkaneella vaalikaudella saada reilusti lisävauhtia.  Uudellamaalla on kolmasosa maan työpaikoista ja täällä tuotetaan reilusti yli kolmasosa bruttokansantuotteesta, sekä lähes puolet Suomen tutkimuksesta ja kehityksestä.

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kehittämiseen on panostettava hallituspohjasta riippumatta. Strategisen hallitusohjelmaan tulee nostaa yhdeksi keskeiseksi ohjelmaksi metropolialueen kehittäminen. Valtion on pidettävä myös kiinni pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tehdyistä aiemmista sopimuksista.

Kasvun avaimia ovat ilmastonmuutoksen hallintaan ja ympäristön suojelemiseen kehitettävät uudet teknologiat ja energiaratkaisut. Näin luodaan uusia pitkälle tulevaisuuteen kantavia mahdollisuuksia, joiden avulla ihmisille saadaan työtä ja hyvinvointia.

Hallitukseen vain riittävän hyvällä ohjelmalla

Vaalien voittajapuolueita ovat Keskusta ja Vihreät. Keskustapuolue nousi Suomen suurimmaksi. Kaikki muut eduskuntapuolueet ovat vaalien häviäjiä. SDP:n eduskuntavaalitulos on historiallisesti puolueen heikoin. Tulos vaatii toimenpiteitä puolueen toiminnassa.

Epäviralliset hallitustunnustelut ovat alkaneet ja eduskunnan kokoonnuttua nimetään varsinainen hallitustunnustelija. Uuden hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia Suomen sosiaalisesta ja arvopohjaisesta eheydestä, talouden kuntoon saattamisesta sekä investoitava uusien työpaikkojen syntyyn. Tarpeellista on myös hyvinvointivaltion uudistaminen, mm. terveydenhuollon ja vanhustenhuollon osalta.

SDP nosti vaalikampanjassaan tavoitteiksi huolenpidon kaikkein heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista sekä taloudesta ja työllisyydestä. Valtiontalous vaatii toimenpiteitä, mutta leikkauksia ei voi kohdentaa pienimpiin toimeentuloturvaetuuksiin. Eläkkeensaajien indeksit on maksettava täysimääräisinä ja vanhuspalvelulakiin saatava hoitajamitoitus.