Rinne ja Löfven: Parempi yhteiskunta kaikille

Ajankohtaista

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven vieraili Suomessa 24.3. Löfven kampanjoi yhdessä SDP:n puheenjohtajan, valtiovarainministeri Antti Rinteen kanssa Porvoossa. Löfvenin ja Rinteen Ovelta ovelle -kampanjointi sai hyvän vastaanoton.

“Ihmisten kohtaaminen kasvokkain on tässä työssä paras asia. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa kerrottavana ja meidän tehtävämme on kuunnella. Vain sillä tavalla voimme rakentaa parempaa yhteiskuntaa kaikille”, Rinne sanoi.

Löfven oli tyytyväinen kampanjointiin ja kehui SDP:tä viestiä viennin merkityksestä pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle.

“Ruotsin ja Suomen sosialidemokraatit ovat lähellä toisiaan ja tekevät työtä saman tavoitteen, tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Maillamme on monia samoja haasteita. Se, kuinka luomme lisää työpaikkoja ja talouskasvua, on pääasia minulle ja suomalaisille sosialidemokraattisille ystävilleni”, Löfven sanoi.

Rinne iloitsi siitä, että Löfven vieraili Suomessa. Rinteen mukaan päivä onnistui erinomaisesti ja kiitti Löfveniä.

“Olemme Stefanin kanssa vanhoja ystäviä. Hänen kanssaan on aina mukavaa tehdä yhteistyötä.”

Rinne och Löfven: Bättre samhälle till alla

Sveriges statsminister Stefan Löfven besökte Finland den 24 mars. Löfven gjorde kampanjarbete tillsammans med SDP:s ordförande, finansminister Antti Rinne i Borgå. Löfvens och Rinnes dörrknackningsrunda fick ett bra mottagande.

“Att träffa människor är det bästa med det här jobbet. Alla människor har sin historia att berätta och vår uppgift är att lyssna. Bara på det sättet kan vi bygga ett bättre samhälle till alla”, sade Rinne.

Löfven var nöjd med kampanjarbetet och berömde SDP:s budskap om exportens betydelse för den nordiska välfärdsstaten.

“Socialdemokraterna i Sverige och Finland står varandra nära och sida vid sida kämpar vi för samma sak – ett jämlikt samhälle.  Våra länder står inför många gemensamma utmaningar. Hur vi skapar fler jobb och ökad tillväxt är en huvudfråga både för mig och mina finska socialdemokratiska vänner”, sade Löfven.

Rinne var glad över att Löfven besökte Finland. Enligt Rinne lyckades dagen utmärkt och han tackade Löfven.

“Vi är gamla vänner med Stefan. Det är alltid trevligt att göra samarbete med honom.”
  
Lisätietoja: Matti Niemi / Antti Rinteen erityisavustaja / 0456791717