Puoluekokousedustajaehdokkaiden asettaminen 30.9. mennessä

Ajankohtaista

Ehdokkaita puoluekokousedustajaksi voi asettaa puolueosastot ja viiden uusmaalaisen SDP:n jäsenen valitsijayhdistykset (tällöin allekirjoittajien tulee siis olla uusmaalaisten puolueosastojen jäseniä).

Ehdokkaat ilmoitetaan piiriin piirihallituksen päättämällä lomakkeella. Lomake löytyy piirin sivuilta http://uusimaa.sdp.fi//osallistu/lomakkeet  Puolueosaston asettaessa ehdokkaan lomakkeen allekirjoittaa yhdistyksen valitut nimenkirjoittajat, valitsijayhdistyksen asettaessa 5 jäsentä. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen uusimaa@sdp.fi. Skannattu lomake siis riittää, allekirjoitukset pitää olla.

Mikäli ehdokkaita asetetaan enemmän kuin Uudenmaan Sosialidemokraatit saavat edustajia puoluekokoukseen (63), käydään vaaliyhtymittäin jäsenvaali.

Jäsenäänestyksessä on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen. Puolueosaston jäsen ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen sinä aikana, jolloin häneen on kohdistettu näiden sääntöjen 6 §:n mukainen jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen. Jäsenmaksun tulee olla kunnossa 30.6.2016, jolloin äänioikeusrekisteri perustetaan. Tämän jälkeen äänioikeutta ei enää saa!

 

Puoluekokousedustajien asettamisen aikataulu on seuraava.

 

30.09.2016 puolueosastojen/valitsijayhdistysten aika asettaa ehdokkaita jäsenvaaliin päättyy

07.10.2016 nettiäänestys alkaa

16.10.2016 nettiäänestys päättyy

24.10.2016 postiäänestys alkaa

04.11.2016 postiäänestys päättyy

09.11.2016 vaalivaliokunta vahvistaa vaalin tuloksen

12.11.2016 piirikokous vahvistaa puoluekokousedustajat

 

Aloitteet tulee jättää 31.8. mennessä osoitteeseen aloite@sdp.fi.