Presidenttiehdokkaan ehdokasasettelu on avattu

Ajankohtaista

Puoluehallitus päätti, että ehdokasasettelu SDP:n presidenttiehdokkaaksi alkaa 12.6. ja päättyy 26.6. Jos ehdokkaita on useampia, järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys elokuussa 2017. Päätöksen ehdokkaaksi asettamisesta tekee puoluevaltuusto.

Puoluevaltuusto vahvisti puoluehallituksen esityksen aikataulusta sekä äänestys- ja vaalijärjestyksestä 11.6.

Yhdistykset voivat asettaa yhden tai useamman ehdokkaan 26.6. mennessä. Ilmoitus ehdokkaasta tai ehdokkaista tulee toimittaa puoluetoimistoon ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen raija.jussilainen@sdp.fi tai postitse osoitteeseen SDP, Raija Jussilainen, Siltasaarenkatu 18-20, 6 krs, 00530 Helsinki. Postin tulee olla puoluetoimistolla viimeistään 26.6.

Ilmoituksen tulee sisältää:

1) Yhdistyksen nimi
2) Presidenttiehdokkaan tai -ehdokkaiden nimi
3) Päivämäärä, jolloin kokous on pidetty

Päätöksen osaston ehdokkaasta voi tehdä myös osaston johtokunta, kuten oli käytäntönä myös edellisten presidentinvaalien ehdokasasettelussa.

Yhdistyksen ei tarvitse hakea ehdokkaalta ennakkoon suostumusta. Vaaliin osallistumisen edellytyksenä on vähintään 10 puolueosaston tai 250 SDP:n jäsenen kannatus puolueen sääntöjen 25. pykälän mukaan.