Piirikokouskutsu

Ajankohtaista

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n syyspiiriko­kous pidetään Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7, 01300 Vantaa)  lauantaina 7.11.2015 kello 14.30 alkaen. Kokousta edeltää pakolaisaiheinen seminaari, joka alkaa samassa tilassa klo 10.00. Seminaariin osallistujille tarjotaan keittolounas kello 14.00.

Alueryhmille on varattu kokoontumistilat Vantaan kaupungintalolla klo 9.00–10.00. Alueryhmiltä pyydetään tuttuun tapaan valmisteltu kysymys poliittisen tilannekatsauksen esittäjälle. Poliittisen tilannekatsauksen piirikokoukselle esittää puolueen 3. varapuheenjohtaja Krista Kiuru.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen

9 §:n edellyttämällä tavalla vuodeksi 2015 valitut piirikokousedustajat.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12. §:n syyskokoukselle kuuluvat asiat:

–      valitaan piirihallituksen jäsenet

–      hyväksytään talousarvio vuodelle 2016

–      vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

–      käsitellään piirikokoukselle tehdyt aloitteet

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosas­ton jäsen, puolueosasto, kunnallisjär­jestö, piirihallitus ja puoluehallitus. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta, eli 25.9.2015 mennessä.

Piirihallituksen on toimitettava toimintakertomus sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Hangossa 19.8.2015

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

Piirihallitus

ANNE KARJALAINEN                                          JENNY SUOMINEN

Anne Karjalainen                                               Jenny Suominen

puheenjohtaja                                                   toiminnanjohtaja