Piirikokouskutsu

Ajankohtaista

 PIIRIKOKOUSKUTSU

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokous pidetään sunnuntaina 7.6.2020 klo 13.00 Teams-kokouksena piirin toimistolta, Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki. Kokous korvaa 4.4. poikkeusolojen takia perutun sääntömääräisen kevätkokouksen.

Poikkeusolojen takia joudumme joustamaan kokouksen järjestämisen muodosta. Kokous pidetään etäkokouksena eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän lain hengen mukaisesti.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen 9 § edellyttämällä tavalla vuodeksi 2020 valitut piirikokousedustajat, joiden jäsenmaksut on suoritettu asianmukaisesti.

Edustajien on ilmoitettava osallistumisesta/esteestä viimeistään pe 22.5. https://webropol.com/s/Piirikokous. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, piiritoimisto laittaa kutsun ja materiaalin sähköpostilla varajäsenelle. Linkki kokoukseen laitetaan vain kokoukseen osallistuville.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § kevätkokoukselle kuuluvat asiat sekä vahvistetaan puoluekokousedustajien vaalin tulos ja valitaan puoluevaltuuston jäsenet vuosille 2020-2023. 

Piirihallitus toimittaa esityslistan liitteineen kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Helsingissä 30.4.2020

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

Piirihallitus

MIKKO VALTONEN

puheenjohtaja

LEA VÄÄNÄNEN

toiminnanjohtaja