Piirikokouskutsu

Ajankohtaista

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n syyspiiriko­kous pidetään Espoon Valtuustotalolla (Espoonkatu 5, 02770 Espoo) lauantaina 12.11.2016 kello 13.00 alkaen. Kokousta edeltää Uudenmaan Sosialidemokraattien 110-vuotisjuhlaseminaari, joka alkaa samassa tilassa klo 10.00 (aamukahvi klo 9.15 alkaen).  Seminaariin osallistujille tarjotaan keittolounas kello 12.30. Seminaarin ohjelma lähetetään sähköpostitse viimeistään lokakuussa.

Alueryhmille on varattu kokoontumistilat kokouspaikalla klo 9.00–10.00.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen

9 §:n edellyttämällä tavalla vuodeksi 2016 valitut piirikokousedustajat.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12. §:n syyskokoukselle kuuluvat asiat:

 

  • valitaan piirihallituksen jäsenet
  • hyväksytään talousarvio vuodelle 2017
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017
  • käsitellään piirikokoukselle tehdyt aloitteet
  • puoluehallituksen esityksellä valitsee piirijärjestöä edustavat ehdokkaat puoluevaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi Lahden puoluekokoukseen 2017.

 

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosas­ton jäsen, puolueosasto, kunnallisjär­jestö, piirihallitus ja puoluehallitus. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta, eli 25.9.2015 mennessä.

Piirihallituksen on toimitettava toimintakertomus sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Helsingissä 9.6.2016

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

 

Piirihallitus