Piirikokous julkilausuma: Hyvinvointivaltion perustaa vahvistettava

Ajankohtaista

Tulevan hallituksen keskeinen tehtävä on hyvinvointivaltion perustan vahvistaminen. Hallituksen tulee vähentää köyhyyttä ja lisätä oikeudenmukaisuutta.

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia uhkaa ennen muuta eriarvoisuuden kasvaminen, joka näkyy tulo- ja terveyserojen sekä toimeentulotukiasiakkaiden määrän kasvuna.
Syy toimeentulotukiasiakkaiden kasvaneeseen määrään on työttömyyden kasvussa sekä ensisijaisten etuuksien alhaisessa tasossa. Köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa 15:ssa vuodessa. Samassa ajassa tuloerojen kasvu on ollut nopeampaa kuin missään muussa OECD-maassa.

Heikoimmilla suomalaisessa yhteiskunnassa ovat työttömät nuoret, pienituloisimmat eläkeläiset ja – lapsiperheet. Työllisyyden parantaminen on paras keino estää eriarvoisuuden lisääntymistä. Uudenmaan Sosialidemokraatit katsoo, että työllisyyden parantamisen ohella sosiaaliturvan parantaminen on välttämätön osa konkreettista toimenpideohjelmaa köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

Hallitukselta tarvitaan perusturvan parantamisen lisäksi myös muita rohkeita toimenpiteitä; työllisyyttä on tuettava, julkisten palveluiden laatua on parannettava, asiakasmaksut on pidettävä kurissa, asumistukea on nostettava ja kohtuuhintainen asuminen on mahdollistettava koko Uudellamaalla.

Suuri syy tuloerojen kasvuun Suomessa on ollut pääomatulojen kevyt verotus. Pääomatulojen verotuksen kiristäminen vahvistaa verojärjestelmän progressiota ja on siten perusteltua oikeudenmukaisuussyistä. Verot tulee asettaa maksukyvyn mukaan.

Jotta Suomi selviää eheänä, on sosiaalista oikeudenmukaisuutta vahvistettava ja autettava heitä, jotka eniten apua tarvitsevat.

Lisätiedot:
Jenny Lindborg
toiminnanjohtaja
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry
gsm +358 50 491 1401
jenny.lindborg@sdp.fi