Piirikokouksen julkilausuma: SDP on tulevaisuuden vaihtoehto

Ajankohtaista,Kannanotot

PIIRIKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 22.4.2017

UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATIT: SDP ON TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTO

SDP:n on uudistettava kasvukeskuspolitiikkaansa ja toiminnan on muututtava uusien kaupunkilaisten arvot ja tavoitteet huomioon ottavaksi. Kasvavan Uudenmaan asukkaille on tarjottava uskottava visio tulevaisuudesta ja selkeä toimintaohjelma sen yhdessä toteuttamiseksi.

Tämä tarkoittaa konkreettisia päätöksiä esimerkiksi koulutuksen, peruspalveluiden, kaupunkikehityksen ja joukkoliikenteen puolesta.

SDP:n on oltava tulevaisuuden puolue, joka tarjoaa ihmisille turvaa muutoksessa. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja opetuksella luodaan kestävä pohja lasten ja nuorten elämälle. Nykyinen huolestuttava syrjäytymiskierre on katkaistava.

SDP:n on tehtävä ihmisten arvot ja perustarpeet huomioivaa politiikkaa, jolla pidetään kaikki mukana.

Kasvavien kaupunkiseutujen velvollisuus on huolehtia ekologisesta jalanjäljestä.

Uudenmaan vahvuutena on monipuolinen luonto, joka tuo elinvoimaa ja tukee kasvun mahdollisuuksia. Cleantech ja kiertotalous ovat kasvualoja jotka tuovat työtä ja hyvinvointia uusmaalaisille.

Kehityksen edellytyksenä on maakunnallinen kestävän kehityksen huomioiva politiikka, mikä edellyttää mm. liikenne- ja joukkoliikenneratkaisuissa hyvää ja innovatiivista kuntien yhteistyötä.

 

Lisätietoa:

Uudenmaan sosialidemokraattien kevätpiirikokous pidettiin Nurmijärven Klaukkalassa, Työväentalo Männikössä 22.4.2017. Kokouksessa oli paikalla 65 äänioikeutettua kokousedustajaa ja 18 läsnäolo- ja puheoikeutettua. Poliittisen tilannekatsauksen piti SDP:n puoluehallituksen jäsen Petra Peltonen.

Pekka Tuuri
vt. toiminnanjohtaja
0503522192
pekka.tuuri@sdp.fi