Lähde ehdolle HOK-Elannon vaaleihin

Ajankohtaista

HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu, yli 550 000 jäsenen, asiakasomistajan osuustoiminnallinen yritys. Sen ylimmän päättävän elimen, edustajiston vaali on osoitus taloudellisesta demokratiasta.

Uudenmaan Sosialidemokraatit asettaa HOK-Elannon edustajistovaaliin sosialidemokraattien listat, jolle mukaan pääsy pyritään mahdollistamaan kaikille halukkaille uusmaalaisille SDP:n jäsenille. Tavoitteena on jättää 120 ehdokkaan listat Espoosta, Vantaalta ja muualta Uudeltamaalta. Mikäli ehdokkaita on joltakin alueelta enemmän kuin listalla paikkoja, päättää piirihallitus ehdokasasettelusta.

Mikäli haluat olla ehdokkaana vaalissa, täytä ehdokassuostumuslomake (löytyy täältä: http://uusimaa.sdp.fi/images/Suostumus_ehdokkaaksi_HOK-Elanto.pdf) ja palauta se jollekin seuraavista henkilöistä 15.1.2016 mennessä.

Palauta ehdokassuostumuslomake omakätisesti allekirjoitettuna jollekin seuraavista henkilöistä 15.1.2016 mennessä postitse tai skannattuna sähköpostitse.
– Jos olet espoolainen Kirsi Nyqvist, Hansatie 4, 02780 Espoo, kirsi.nyqvist@espoondemarit.fi
– Jos olet vantaalainen Jouko Lindtman, Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa, jouko.lindtman@sdp.fi
– Jos olet muualta Uudeltamaalta Jenny Suominen, Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs., 00530 Helsinki, jenny.suominen@sdp.fi

 

HUOM! Suostumuslomakkeessa jätetään ehdokaslistan nimi täyttämättä (Listan asiamies täyttää) ja suostumuslomake allekirjoitetaan omakätisesti (skannattu ei kelpaa). Listan asiamiehellä on oikeus korjata ehdokkaan arvo tai ammatti sääntöjen mukaiseksi (esim. kotiäiti/isä ei ole arvo tai ammatti, luottamustehtävä ei ole arvo tai ammatti).

 

Tiedot HOK-Elannon edustajistovaalista

 

 • Edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä
 • Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan suhteellista vaalitapaa noudattaen
 • Vaalit järjestetään 18.-29.4.2016

 

Edellisissä vaaleissa 2012 äänestysprosentti oli 21,0 %. Netissä äänesti 34,6% äänestäneistä. Äänioikeutettuja oli lähes 555 tuhatta ja ehdokkaita 991.

Äänioikeus

 

 • Äänioikeus on jokaisella viimeistään 31.12.2015 osuuskauppaan hyväksytyllä jäsenellä
 • Henkilöjäsenen tulee olla täyttänyt 15 vuotta viimeistään 31.12.2015
 • Myös yhteisöjäsenillä on äänioikeus
 • Äänestysaineisto postitetaan jäsentiedoston mukaiseen postiosoitteeseen vaalin alkaessa
 • Äänestää voi postitse ja netissä
 • Vain jäsenellä on äänioikeus, ei muilla talouteen kuuluvilla (rinnakkaiskortit)
 • Äänioikeutettuja on noin 600 tuhatta. Kaikki äänioikeutetut ovat samassa vaalipiirissä.

 

Vaalikelpoisuus – asetu ehdokkaaksi!

 

 • Ehdokkaan tulee olla osuuskaupan henkilöjäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi viimeistään 31.12.2015.
 • Ehdokkaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta 18.4.2016.
 • Ehdokkaan osuusmaksun ei tarvitse olla täyteen maksettu.
 • Ehdokkaan tulee itse olla Helsingin Osuuskauppa Elannon jäsen (rinnakkaiskortti jäsentaloudessa ei riitä).
   

 

HOK-Elannon vaalisivut on nyt avattu ja lomakkeet löytyvät näin netistä:

https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/osuuskauppavaalit

Lisäksi S-kanavan kotisivuilla vaaliosio

https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/hok-elannon-vaalit-2016