Kevätpiirikokous Hanko 4.4.

Ajankohtaista

P I I R I K O K O U S K U T S U

 

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokous pidetään lauantaina 4.4.2020 klo 12.30 Haagapuiston koulun auditoriossa, Bromarvinkatu 36, 10900 Hanko

 

Ennen kokouksen alkua edustajille on tarjolla soppalounas sekä mahdollisuus ryhmäkokouksiin.

 

Hangon Sosialidemokraattien perustamisesta tulee toukokuussa 125 vuotta. Aamupäivällä kaupunkilaisille ja kokousedustajille avoin tilaisuus K-Supermarketilla, Rewellinkatu 2, 10900 Hanko.

 

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen 9 § edellyttämällä tavalla vuodeksi 2020 valitut piirikokousedustajat, joiden jäsenmaksut on suoritettu asianmukaisesti.

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § kevätkokoukselle kuuluvat asiat sekä vahvistetaan puoluekokousedustajien vaalin tulos ja valitaan puoluevaltuuston jäsenet vuosille 2020-2023.

 

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosas­ton jäsen, puolueosasto, kunnallisjär­jestö, piirihallitus ja puoluehallitus. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta, 21.2. mennessä.

 

Piirihallitus toimittaa esityslistan liitteineen kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille sähköpostitse viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Pyydettäessä kokousmateriaali toimitetaan kokouspaikalle paperiversiona.

 

 

Helsingissä 1.2.2020

 

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

 

Piirihallitus

 

 

MIKKO VALTONEN                     LEA VÄÄNÄNEN

Mikko Valtonen                               Lea Väänänen

puheenjohtaja                                  toiminnanjohtaja