Kevätpiirikokous 28.3.2021

Ajankohtaista

P I I R I K O K O U S K U T S U

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokous pidetään sunnuntaina 28.3.2021

klo 10.00 Teams-kokouksena piirin toimistolta, Siltasaarenkatu 18–20 C, 00530 Helsinki.

Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat puolueosaston syyskokouk­sessa piirijärjestön sääntö­jen 9 § edellyttämällä tavalla vuodeksi 2021 valitut piirikokousedustajat, joiden jäsenmaksut on suoritettu asianmukaisesti.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus sekä puolueen sääntöjen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallitukset. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta, 14.2. mennessä.

Piirihallitus toimittaa esityslistan liitteineen kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Helsingissä 29.1.2021

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

Piirihallitus

Joona Räsänen                                                    Lea Väänänen puheenjohtaja                                                    toiminnanjohtaja