Kansanedustaja Kimmo Kiljusen blogiteksti: Vanhuuseläkkeiden leikkaus ei auta valtiontalouden tasapainotusta

Ajankohtaista

Vanhuuseläkkeiden leikkaus ei auta valtiontalouden tasapainotusta

Hallitusohjelmassa kaavaillaan valtiontalouden tasapainottamista leikkausohjelmalla, jossa säästötoimien kohteeksi tulisivat myös työ- ja kansaneläkkeet, valtionvarainministeriön tietojen mukaan. Eläkeindeksien heikennykset tarkoittavat eläketulojen ostovoiman heikkenemistä entistä enemmän suhteessa ansiotuloihin.

On epäilemättä tarpeellista pohtia julkisen talouden vahvistamista tulevalla vaalikaudella. Sitä ei pidä kuitenkaan tehdä heikoimpien ja haavoittuvimpien kustannuksella hyvätuloisten sijaan. Ei ole mitään mieltä leikata vanhuuseläkeindeksiä julkisen talouden tasapainottamiseksi, koska valtio ja kunnat eivät maksa työeläkkeitä.

Valtionvarainministeriön kartoituksessa on kolme outoa piirrettä. Miksi ylipäätään esitetään leikkauksia niille, joilla ei ole, kun pääpainon pitäisi olla niillä, joilla on.

Toiseksi työeläkeindeksileikkaus ei paranna valtiontaloutta. Sen sijaan vanhuuseläkkeiden pienentäminen kasvattaa entistä vauhdikkaammin pääosin ulkomaille sijoitettuja jo nyt 250 miljardin euron eläkerahastoja. Kotimainen kulutuskysyntä heikkenee, mikä on omiaan pahentamaan valtiontalouden tilaa, ei parantamaan.

Kolmanneksi valtiovarainministeriö kirjaa julkisyhteisöjen menoiksi työeläkkeet. Jos näin tehdään, niin miksi ministeriö ei huomioi työeläkerahastoja ja niiden keskimääräistä 8 miljardin euron kasvua pohtiessaan julkisen talouden tasapainottamista. Näin luodaan harhainen kuva julkisentalouden alijäämästä ja nettovelka-asteesta. Toivottavasti tätä ei tehdä tarkoituksellisesti.

SDP on esittänyt julkisen talouden vahvistamista veropohjaa laajentamalla ja tiivistämällä. On puututtava verovälttelyyn sekä verottamalla voimakkaammin nykyisin aliverotettua finanssisektoria ja pääomatuloja. Tämä olisi oikeudenmukaisempi tapa julkisen talouden vakauttamiseen ja velkaantumisen vähentämiseen, kuin leikkaamalla vanhuuseläkkeistä ja sosiaalisista tulonsiirroista.    

Kimmo Kiljunen

kansanedustaja