Itsenäiset ympäristökeskukset palautettava

Ajankohtaista

JULKILAUSUMA
17.11.2012

Uudenmaan Sosialidemokraattinen piirikokous vaatii itsenäisten, ympäristöministeriön alaisten ympäristökeskusten palauttamista.

Ympäristöministeriön alueorganisaatiot sulautettiin maakunnallisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin eli ELY -keskuksiin vuoden 2010 alusta.

Sosialidemokraatit varoittivat Vanhasen II hallitusta siitä, että ELY -keskuksissa ympäristöasiat jäävät elinkeinoelämän vaatimusten jalkoihin ja että ympäristövalvonnan riippumattomuus kärsii. Talvivaaran esimerkki osoittaa sosialidemokraattien huolen olleen aiheellinen.

Piirikokous vaatii ympäristövalvonnan resurssien lisäämistä erityisesti Uudellamaalla, jossa on kaikkein pienin ympäristöosasto käsiteltävien asioiden määrään nähden. Yksittäisen tarkastajan työmäärä on kaksinkertainen muihin alueisiin verrattuna.

Valvonnan puutteet ovat jo näkyvissä: Helsinki-Vantaan lentokentän glykolivalumat, Lokapoikien jätehuoltorikokset, Hangon Viskoteepakin typpipäästörajojen jatkuvat ylittämiset, joka on johtanut Hankoniemen pohjoisten vesistöjen rehevöitymiseen sekä Lohjanharjun pohjavesialueen suolaantuminen.

Missä päin lorahtaa seuraavaksi? Ympäristömme on liian arvokas jätettäväksi vain yritysten omavalvonnan tai kansalaisten aktiivisuuden varaan.

Lisätietoja:

Esko Ranto
puheenjohtaja
Uudenmaan Sosialidemokraatit
gsm 050 537 8653