Itä-Uudenmaan aluevaltuustossa jätettiin aloite vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista

Ajankohtaista,Itä-Uusimaa valtuustoryhmän kannanotot

Sdp:n ja vihreiden aluevaltuustoryhmät jättivät yhdessä tiistain 12.3.2024 Itä-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa aloitteen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen vastuiden toteutumisesta. Aloitteen tarkoituksena on parantaa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toteutumista siten, että vammaiset ihmiset pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan yhdenvertaisina toimijoina.

Tällä hetkellä kuljetuspalvelut hyvinvointialueella on kilpailutettu niin, että kokonaisvastuuta palvelujen toteutumisesta ei ole millään palveluketjun osatoimijalla. Kuljetuspalvelut on hajautettu välityskeskukseen ja autoilijoille. Keskuksen vastuu päättyy siihen, että tilaus välitetään edelleen autoilijoille. Keskuksella ei ole velvollisuutta seurata tilauksen etenemistä ja toteutumista, eikä välittää tietoa mahdollisista ongelmista asiakkaalle ja toisaalta autoilijoilla ei ole velvollisuutta ottaa tilausta vastaan.

Tilanne on johtanut moniin ongelmiin: asiakkaat eivät saa tilaamiaan kuljetuspalveluja tai joutuvat odottamaan auton saapumista kohtuuttomia aikoja, eivätkä saa mitään tietoa tilanteen etenemisestä. Näin ollen vammaisten liikkumista tukevat palvelut eivät toteudu lain edellyttämällä tavalla.

Aloitteessa esitetään, että kuljetuspalvelut järjestetään jatkossa niin, että asiakkaan kuljetuspalvelu toteutuu turvallisesti kaikissa tavanomaisen elämän tilanteissa. Vastuuketjun on oltava katkeamaton ja läpinäkyvä. Hyvinvointialueen pitää siis pystyä osoittamaan, kenellä kokonaisvastuu kuljetuspalveluiden toimivuudesta on. Asiakkaan tulisi myös aina saada viivytyksettä tieto tilauksensa etenemisestä ja mahdollisista ongelmista.

Asiakasohjeeseen pitää myös kirjata tieto siitä, miten toimitaan poikkeustilanteissa. Aloitteessa esitetään, että vammaisneuvostoa kuullaan, ja heidän esittämänsä asiat tullaan huomioimaan asiakasohjeessa.