Hyvää ei pidä hajottaa – HUS on säilytettävä ehjänä ja tehokkaana Uudellamaalla

Ajankohtaista

Toukokuun alussa aikaansaatu eduskuntaryhmien puheenjohtajien esitys sote-uudistukseksi jätti metropolialueen sote-palvelut ja HUS:n aseman erikseen ratkaistaviksi. Tämä oli hyvä ratkaisu.

Helsingin ja Uudenmaan sosialidemokraatit esittävät, että Helsingin ja Uudenmaan sote-uudistus perustuu malliin, jossa uudet sote-alueet saavat järjestämisvastuun perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, ja, että alueen korkeatasoisia erikoispalveluita tarjoavat kuntayhtymät jatkavat sosiaali- ja terveydenhuollon erikois- ja erityistasonpalveluita tuottavina kuntayhtyminä. Esimerkkejä näistä kuntayhtymistä ovat kehitysvammahuollon Eteva ja Kårkulla  sekä erikois- ja erityissairaanhoidon kuntayhtymänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

HUS voi jatkaa myös erikois- ja erityissairaanhoitoa ja tukipalveluita (mm. laboratorio, kuvantaminen, apteekki, pesula, logistiikka) tuottavana kuntayhtymänä. HUS-yhtymä omistaisi edelleen myös kiinteistöt ja niihin liittyvät vastuut.

Toisin kuin muualla Suomessa, Helsingissä ja Uudellamaalla on viime vuosina erikoissairaanhoito pystytty tuottamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena. Se on vaatinut kovaa työtä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, eikä tätä kehitystyötä voida heittää hukkaan. Se olisi suuri yhteiskuntataloudellinen menetys. Tästä syystä alueen kunnat eivät lämpene ajatukselle sairaanhoitopiirin pilkkomisesta ja palvelujen hajauttamisesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on parhaiten toimiva osa suomalaista julkista terveydenhuoltoa. Hyvin toimiva erikoissairaanhoidon palvelurakenne on mahdollista säilyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Anne Karjalainen, Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja

Risto Kolanen, Helsingin Sosialidemokraattien puheenjohtaja

Maija Anttila HUS:n valtuuston SDP:n ryhmän puheenjohtaja

Ulla-Mari Karhu, HUS:n valtuuston puheenjohtaja (sd.)

Leena Luhtanen, HUS:n hallituksen jäsen (sd.)

Säde Tahvainen, HUS:n hallituksen jäsen (sd.)

Ilkka Taipale, HUS:n hallituksen jäsen (sd.)

Reijo Vuorento, HUS:n hallituksen varajäsen (sd.)

 

Lisätietoja:

Ulla-Mari Karhu

gsm +358 44 353 3017