HUSilla on näytön paikka synnytysten hoidossa

Ajankohtaista,Länsi-Uudenmaan valtuustoryhmän kannanotot

HUS on päättänyt Lohjan sairaalan synnytystoiminnan kesäsulusta 17.6.-8.9.2024 välisellä ajalla. Osana palveluverkon muutoksia yhtymähallitus päätti lisäksi 6.5. kokouksessaan lakkauttaa synnytykset Lohjan sairaalassa viimeistään vuonna 2026. Meille luottamushenkilöille on vakuuteltu, että Lohjan sairaalan synnytystoiminta pystytään hoitamaan Naistenklinikalla ja Jorvissa ongelmitta. Itse pelkään että tämä ei toteudu, koska synnyttäviä äitejä ei tällä hetkelläkään pystytä hoitamaan kaikilta osin laadukkaasti.

Näen omassa työssäni erityisesti niitä äitejä, joiden synnytyskokemukset ovat olleet huonoja, osalla traumaattisia. Kaikkia komplikaatioita ei toki pystytä ehkäisemään ja synnytyksissä voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita – myös hengenvaarallisia tilanteita. Kohtaamissani huonoissa synnytyskokemuksissa korostuvat kuitenkin ehkäistävissä olevat asiat, kuten puutteellinen tiedonkulku, kiire synnytysosastoilla, voimakkaat kivut ja riittämätön kivunhoito sekä kokemus siitä, ettei kellään ole aikaa auttaa esimerkiksi imetyksessä. Ne, jotka joutuvat komplikaatioiden jälkeen heräämöön ennen lapsivuodeosastolle siirtymistä, saattavat hädissään ja sekavassa tilassa kysellä, missä vauva on ja miten vauva voi, mutta kaikille ei tähän ehditä vastaamaan. Monet kertovat, ettei varsinaista synnytyskeskustelua käyty – kysyttiin vain numeerinen arvio synnytyksen onnistumisesta. Sitäkin numeroa monet haluaisivat jälkikäteen laskea, kun hormonipilven laannuttua ymmärtää, että hyvä synnytys olisi voinut olla muutakin kuin hengissä selviämistä.

Omakin kokemukseni on ollut, ettei synnytystä hoidettaessa valitettavasti pystytä huomioimaan sitä, miten haavoittuvassa tilassa osa meistä äideistä on. Etenkin esikoislapsen syntyminen voi olla valtava shokki, niin henkisesti kuin kehollekin. Kätilöistä on pulaa ja tämä näkyy synnytyssairaaloiden arjessa, vaikka jokainen kätilö varmasti tekee parhaansa ja enemmänkin tukeakseen synnyttäjiä. Rauhallisten kohtaamisten ja huolenpidon sijaan synnyttäjät saavat osakseen kiireen ja kuormituksen varjostamaa hoitoa ja ohjausta. Tämä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti äiteihin, joilla on alttiutta synnytystraumalle, ja voi varjostaa äitiyttä ja lapsen kasvuympäristöä kuukausia tai jopa vuosia. Osalla huono kokemus synnytyksestä on este seuraavan lapsen hankkimiselle ja kokemuksia puretaan vuosien jälkeen ammattilaisten avulla.

Synnytyskokemusten parantamiseen satsattava

Lohjan synnytystoiminnalle on myönnetty WHO/Unicefin vauvamyönteisyyssertifikaatti systemaattisesta ja onnistuneesta imetyksen edistämisestä. Lohjalla täysimetyksen osuus on 63 % kun muissa HUS-alueen sairaaloissa vain 31-34 %. Näin suuri ero ei selity eroilla synnyttäjissä vaan eroilla toimintatavoissa. Lohja on myös synnyttäjien keskuudessa ollut erityisen pidetty ja kodinomaiseksi koettu sairaala. Nyt tehdyn Lohjan synnytystoiminnan lakkauttamispäätöksen yhteydessä päätettiin synnytyskokemuksia parantavista toimenpiteistä koko HUS-alueelle. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa parantaa synnytysvalmennusta ja ehkäistä synnytyspelkoa, lisätä synnyttäjien toimijuutta matalan riskin synnytyksissä sekä parantaa hoidon laatua ja kohtaamista. Tavoitteeksi asetettiin myös, että kaikki HUSin synnytyssairaalat saavat vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatin viimeistään vuonna 2027. Näissä tavoitteissa onnistuminen on äärimmäisen tärkeää.

Tänä kesänä Lohjan sairaalan kätilöt työskentelevät Jorvissa, Naistenklinikalla ja Hyvinkäällä. HUSilla on aitiopaikka saada tietoa siitä, mikä Lohjalla toimii erityisen hyvin ja mikä muualla mahdollisesti koetaan toimimattomaksi. Näitä kokemuksia on tärkeä kerätä ja kuunnella. Muutoksia synnytysten hoidossa tarvitaan, jotta jokainen synnyttäjä saisi laadukkaan ja turvallisen synnytyskokemuksen ja jokainen lapsi mahdollisimman hyvän alun elämään.

Aino Laine
Aluevaltuutettu, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
HUS-yhtymähallituksen varajäsen