Esitykset puoluekokousedustajiksi jätettävä 31.1.2014 mennessä

Ajankohtaista

 

  • Oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestyksiin on puolueosastoilla sekä vähintään viiden asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä.
  • Puolueosaston jäsen voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen.
  • Puoluekokousedustajista toimeenpantavaan jäsenäänestykseen asetettavan ehdokkaan on oltava jäsenenä kyseiseen vaaliyhtymään kuuluvassa puolueosastossa.
  • Ehdokkaat voi jättää ainoastaan pöytäkirjanotteella tai piirin virallisella lomakkeella, joka löytyy täältä.
  • jäsenäänestys puoluekokousedustajien valitsemiseksi toimeenpannaan netti- ja postiäänestyksenä
  • vaaliaineisto jätetään postin kuljetettavaksi viimeistään 28.2.2014.
  • Puolueosaston jäsenten on jätettävä palautuskuori postin kuljetettavaksi niin hyvissä ajoin, että se on piiritoimistossa 14.3.2014 kello 16.00 mennessä