Eduskuntavaalien ehdokasasetteluaika Uudellamaalla päättyy 31.5.2014 klo 16.00

Ajankohtaista

Eduskuntavaalien ehdokasasetteluaika Uudellamaalla päättyy 31.5.2014 klo 16.00, johon mennessä allekirjoitettujen esitysten tulee olla piiritoimistolla (Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki). Esityslomake löytyy täältä: http://uusimaa.sdp.fi/osallistu/lomakkeet

Oikeus asettaa ehdokkaita on puolueosastoilla sekä vähintään viiden asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä (eli valitsijayhdistyksen jäsenten tulee olla Uudenmaan vaalipiirin alueella asuvia SDP:n jäseniä). Puolueosaston jäsen voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen.

Mahdollinen jäsenvaali ehdokkaista käydään elokuun 2014 loppuun mennessä.

Vaalipiirien paikkamäärät vahvistetaan 31.10.2014. Ehdokasasettelun valmistelun lähtökohta on, että Uudeltamaalta valitaan 35 kansanedustajaa.

Jäsenäänestyksen kautta valitaan ehdokkaista 27, FSD nimeää 2-3 ehdokasta ja loput ehdokkaista jätetään piirihallituksen täydennettäväksi jäsenäänestyksen jälkeen. Syyspiirikokous vahvistaa jäsenäänestyksentuloksen.

Jäsenäänestyksessä vaalikelpoinen ja äänioikeutettu on jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai vapautettu jäsenmaksusta tai on vapaajäsen.  Äänioikeusluettelo määräytyy kesäkuun 2014 loppuun  mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden perusteella.

Kansanedustajaehdokkaiden nimeämiseksi järjestettävässä jäsenäänestyksessä puolueosaston jäsen on vaalikelpoinen sekä äänioikeutettu kotipaikkansa perusteella.  Eli henkilö, joka on esimerkiksi Joensuun Työväenyhdistyksen jäsen ja siten Pohjois-Karjalan piirin jäsen, mutta asuu Vantaalla, äänestää Uudenmaan kansanedustajaehdokkaiden jäsenvaalissa. FSD:n jäsenet eivät osallistu jäsenäänestykseen. FSD:n ehdokkaat Uudenmaan ehdokaslistalle tulevat nimetyksi oman kiintiönsä kautta.

Piirihallitus on päättänyt, että nimettyjen ehdokkaiden ehdokasmaksu on 600 euroa. Maksulla katetaan muun muassa yhteistä vaali-ilmoittelua.